Våra kärnvärden

Våra tre kärnvärden, närvarande, ansvarstagande och utvecklande, utgör riktlinjerna för våra samhällsfastigheter både kortsiktigt och långsiktigt. 

Närvarande

Vi är lokala och är nära våra kunder. Vi är lyhörda och eftersträvar i alla lägen en bra dialog. Vi är en pålitlig och närvarande samarbetspartner med hög tillgänglighet.

Ansvarstagande

Vi tar ansvar för de fastigheter vi förvaltar och säkerställer trygghet genom stabil ekonomi och stabila ägare. Vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling och våra fastigheter är en del av samhällets infrastruktur. 

Utvecklande

Vi driver utvecklingen i branschen. Vi utvecklar erbjudanden och lokaler utifrån kundernas behov. Vi står för en värdeskapande fastighetsutveckling och ser till att våra medarbetare utvecklas.