Vision och affärsidé

Bästa fastighetsvärden för samhällsservice och ett föredöme i branschen. Med god affärsmässighet äger, förvaltar och utvecklar vi bra lokaler för samhällsservice.

Vision

Hemsös vision är att vara bästa fastighetsvärden för samhällsservice och ett föredöme i branschen. Vi tillgodoser hyresgästernas behov av en väl fungerande och trevlig miljö för de människor som vistas i lokalerna.

Affärsidé

Att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. 

Erbjudandet i korthet

Hemsö erbjuder verksamhetsanpassade lokaler och en effektiv fastighetsförvaltning inom följande fastighetskategorier:

  • Äldreboende
  • Utbildning
  • Vård
  • Rättsväsende

Vi förädlar lokaler genom om- eller tillbyggnad för att möta nya verksamhetsbehov eller önskemål från våra hyresgäster.

Vi är också en strategisk fastighetspartner till kommuner genom förvärv, förvaltning och förädling av deras fastigheter.