Vision och affärsidé

Hemsö stärker ryggraden i samhället. Vi gör det genom att utveckla, äga och förvalta samhällsfastigheter på ett hållbart sätt. Vårt fokus är människorna som arbetar och vistas där så att de får rätt förutsättningar för arbete, undervisning, trygghet, utveckling och omsorg.

Vision

Hemsös vision är att stärka ryggraden i samhället. De fastigheter vi utvecklar och förvaltar har stor inverkan på samhället i stort. Det är i våra fastigheter vi börjar vårt lärande och det är även där vi summerar vår livsgärning. Om vi tillsammans fortsätter att utmana gamla sanningar för att hitta nya hållbara vägar framåt kommer vi inte bara att utveckla den värld vi befinner oss i, vi kommer att bidra till ett starkare och bättre samhälle för oss själva, vår familj, våra vänner och alla andra som vi inte känner men bryr oss om.

Tillsammans kan vi ge samhället en hållbar ryggrad så att vi alla står stadigare inför morgondagens utmaningar.

Affärsidé

Att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. 

Erbjudandet i korthet

Hemsö erbjuder verksamhetsanpassade lokaler och en effektiv fastighetsförvaltning inom följande fastighetskategorier:

  • Äldreboende
  • Utbildning
  • Vård
  • Rättsväsende

Vi förädlar lokaler genom om- eller tillbyggnad för att möta nya verksamhetsbehov eller önskemål från våra hyresgäster.

Vi är också en strategisk fastighetspartner till kommuner genom förvärv, förvaltning och förädling av deras fastigheter.