Finansiell information

Hemsö har noterade obligationer på Nasdaq Stockholm. Hemsös information ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Här finns finansiell information och fakta som berör dig som är investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av Hemsö.

Om du inte hittar det du söker, är du alltid välkommen att skicka ett mejl till ir@hemso.se eller kontakta någon av Hemsös IR-kontakter.

Hållbara obligationer

Hemsö har som första bolag i Norden emitterat hållbara obligationer. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar. Läs mer här.