Styrelse

Styrelseordförande sedan 2013
Pär Nuder
Född: 1963                                                                                          Styrelsens ordförande sedan 2013. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Uppdrag som finansminister, samordningsminister, riksdagsledamot och som statsministerns statssekreterare.
Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande Öbergs färghus. Styrelseledamot TPPG The Perimeter Production AB och Azelio AB. Senior Counselor Albright Stonebridge Group.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Åsa Bergström
Född: 1964                                                                                             Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civiliekonom. Vice VD och finans- och ekonomichef på Fabege AB. Tidigare senior manager KPMG, ekonomichefsbefattningar i flera fastighetsbolag, bland annat Granit & Beton samt Oskarsborg
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB.  
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Maria Björklund
Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Portföljförvaltare AMF alternativa investeringar, alternativa räntebärande, Portföljförvaltare Postens Pensionsstiftelse fastigheter, infrastruktur och private equity.
Andra pågående uppdrag: Chef för alternativa investeringar på Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Fastighets AB Regio, Styrelseledamot Trophi Fastighets AB, Styrelseledamot Hemsö Intressenter AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Ledamot sedan 2009
Kerstin Hessius
Född: 1958                                                                                            Styrelseledamot sedan 2009. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. VD för Stockholmsbörsen, vice riksbankschef Sveriges Riksbank.
Andra pågående uppdrag: VD för Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Svenska Handelsbanken AB, Vasakronan AB och Trenum AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Ledamot sedan 2009
David Mindus
Född: 1972                                                                                            Styrelseledamot sedan 2009. Ordförande i revisionsutskottet och medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Analytiker och affärsutvecklare.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot AB Sagax. Styrelseledamot i Söderport Holding AB, Mindustri AB och Torslanda Property Investment AB. Styrelseordförande Hemsö Intressenter AB.
Innehav: - (David Mindus med bolag äger 19,6 procent av aktiekapitalet och 26,0 procent av rösterna i AB Sagax. AB Sagax äger 50 procent av aktierna i Hemsö Intressenter AB som i sin tur äger 30 procent av aktierna i Hemsö).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Ledamot sedan 2013
Johan Thorell
Född: 1970                                                                                             Styrelseledamot sedan 2013. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Verksam inom fastighetsbolag sedan 1997 samt anställningar hos HQ Fondkommission och E Öhman J:or Fondkommission.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot Gryningskust Holding AB. Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Styrelseledamot AB Sagax, Tagehus Holding AB, Delarka Holding AB, Nicoccino Holding AB och Storskogen Group AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive till Bolagets större aktieägare.