Styrelse

Kerstin Hessius
Född: 1958                                                                                            Styrelseordförande sedan 2023. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Vd för Tredje AP-fonden, vd för Stockholmsbörsen, vice riksbankschef Sveriges Riksbank.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot Svenska Handelsbanken AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Johanna Skogestig
Född: 1974                                                                                         Styrelseledamot sedan 2022. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör. Verksam i flera fastighetsbolag i roller inom ramen för fastighetstransaktioner, bland annat som chef för fastighetsinvesteringar på AP-fastigheter, Sveafastigheter, Areim och Vasakronan.
Andra pågående uppdrag: Vd för Vasakronan.  
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Maria Björklund
Född: 1970

Styrelseledamot sedan 2021. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie magister, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Portföljförvaltare AMF alternativa investeringar, alternativa räntebärande, Portföljförvaltare Postens Pensionsstiftelse fastigheter, infrastruktur och private equity.
Andra pågående uppdrag: Chef för alternativa investeringar på Tredje AP-fonden. Styrelseledamot Fastighets AB Regio, Trophi Fastighets AB, Polhem Infra AB, 4 to 1 Investments AB samt Hemsö Intressenter AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

David Mindus
Född: 1972                                                                                            Styrelseledamot sedan 2009. Medlem i revisionsutskottet och i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Analytiker och affärsutvecklare.
Andra pågående uppdrag: VD och styrelseledamot AB Sagax. Styrelseledamot i Söderport Holding AB, Mindustri AB och Torslanda Property Investment AB. Styrelseordförande Hemsö Intressenter AB.
Innehav: - (David Mindus med bolag äger 19,6 procent av aktiekapitalet och 26,0 procent av rösterna i AB Sagax. AB Sagax äger 50 procent av aktierna i Hemsö Intressenter AB som i sin tur äger 30 procent av aktierna i Hemsö).

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Johan Thorell
Född: 1970                                                                                             Styrelseledamot sedan 2013. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Verksam inom fastighetsbolag sedan 1997 samt anställningar hos HQ Fondkommission och E Öhman J:or Fondkommission.
Andra pågående uppdrag: Vd och styrelseledamot Gryningskust Holding AB. Styrelseordförande i Kallebäck Property Invest AB och K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB. Styrelseledamot AB Sagax, Nicoccino Holding AB och Storskogen Group AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive till Bolagets större aktieägare.

Staffan Hansén
Född: 1965

Styrelseledamot sedan 2023. 

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Politices licentiat. Vd för SPP Pension & Försäkring, vd för Storebrand Asset Management samt ansvarat för förvaltningen av Storebrandkoncernens livportföljer och ansvarat för räntehandel i Handelsbanken och Alfred Berg.
Andra pågående uppdrag: Vd för Tredje AP-fonden. Styrelseledamot WaterAid Sverige AB.
Innehav: -
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.