Företagscertifikat

Hemsö upprättade under 2013 ett program för emission av företagscertifikat uppgående till ett rambelopp av 12 000 000 000 kr. 

Korta fakta

Låntagare:

Hemsö Fastighets AB

Rambelopp:

12 000 000 000 SEK

Löptid:

Minst 1 dag men kortare än 1 år

Ledarbank:

Swedbank AB

Emissionsinstitut:

Swedbank AB, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB, Nordea Bank Finland Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB och Svenska Handelsbanken AB

Issuing and 
Paying Agent:

Svenska Handelsbanken AB

För mer information:

Broschyr gällande Hemsös företagscertifikatsprogram 2023