Hållbara obligationer

Hemsö har som första bolag i Norden emitterat en hållbar obligation. Första emission skedde fredagen den 27 maj 2016. Hållbara obligationer omfattar förutom miljömässig hållbarhet även sociala hållbarhetsaspekter och investeringar.

Först i Norden

Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett MTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats vilket möjliggör emittering av hållbara obligationer. Ramverket beskriver vilka fastigheter och projekt som kan finansieras med hållbara investeringar. Hemsö väljer ett bredare angreppssätt och inkluderar utöver miljö och energiaspekter även social hållbarhet i obligationerna, vilket är nytt i Norden. Handelsbanken har agerat rådgivare till utformningen av de hållbara villkoren och i processen att etablera ett ramverk för hållbara obligationer.

Kvalitetssäkring av Sustainalytics

För att säkerställa att ramverket uppfyller de högt ställda hållbarhetskraven har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat villkoren. Sustainalytics anser att Hemsös hållbarhetsarbete står sig väl i fastighetssektorn och att bolaget är väl positionerat för att emittera hållbara obligationer som inkluderar miljö- och sociala hållbarhetsaspekter. Läs hela utlåtandet nedan.

Sustainable Bond List

De hållbara obligationerna ingår i Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List.

Emitterade obligationer

EMTN Emissionsår Förfalloår Emitterat belopp Valuta Ränta Slutliga villkor
45:S 2020 2025 500 MSEK 3M* + 0,53%
46:S 2020 2030 55 MEUR 0,473%
49:S 2020 2025 500 MSEK 1,288%
49:T2:S 2020 2025 200 MSEK 1,288%
49:T3:S 2020 2025 150 MSEK 1,288%

Emitterade obligationer

MTN Emissionsår Förfalloår Emitterat belopp (mkr) Ränta Slutliga villkor
128:S 2016 2021 700 3M*+1,15 %
129:S 2016 2021 300 1,375 %
Summa 1 000

Dokument

Ramverk Hållbara obligationer 2018

Utlåtande Sustainalytics 2018

Rapport 2016 Hållbara obligationer

Revisorns rapport 2017

Revisorns rapport 2016

Ramverk Hållbara obligationer 2017

Utlåtande Sustainalytics 2017

Pressmeddelande 12 maj

Pressmeddelande 30 maj