Kapital- och räntebindning

Hemsös räntebärande skulder uppgick den 30 juni 2019 till 35 638 mkr (27 786) och bestod av säkerställda banklån, utestående företagscertifikat och icke-säkerställda obligationslån. Belåningsgraden uppgick till 63,6 procent (63,6).

Kapitalbindningen uppgick till 7,4 år (5,3) och räntebindningen uppgick till 5,8 år (5,1).

Kapital- och räntebindning, per 30 juni 2019

 

Kapitalbindning Räntebindning
Förfalloår Kreditavtal, mkr Utnyttjat, mkr Andel %   mkr Andel, %
2019 2 100 2 100 7 12 323 35
2020 8 800 3 300 11 1 238 3
2021 7 407 5 207 17 2 250 6
2022 3 746 2 746 9 1 050 3
2023 3 500 1 000 3 1 500 4
2024 2 500 1 000 3 2 000 6
2025 0 0         0 0 0
2026 6 123 6 123 20 5 323 15
2027 100 100 0 0 0
>2027 9 554 9 554 31 9 954 28
Totalt 43 829 31 129 100 35 638 100
           
Företagscertifikat   4 509      
Summa   35 638