MTN-program

Hemsö etablerade under oktober 2013 ett MTN-program* med en ram uppgående till 12 000 000 000 SEK för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.

Korta fakta

Låntagare:

Hemsö Fastighets AB

Rambelopp:

12 000 000 000 SEK

Löptid:

Om lägst 1 år

Ledarbank:

SEB

Emissionsinstitut:

Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken Capital Markets, Swedbank

Övrig information:

Grundprospekt gällande Hemsös MTN-program

Prospekt avseende lån 104 och lån 105

Tilläggsprospekt avseende lån 104 och lån 105

3M* = 3 månaders STIBOR

T = Tranche