MTN-program

Hemsö etablerade under oktober 2013 ett MTN-program* med en ram uppgående till 12 000 000 000 SEK för upplåning på den svenska kapitalmarknaden.

Korta fakta

Låntagare:

Hemsö Fastighets AB

Rambelopp:

12 000 000 000 SEK

Löptid:

Om lägst 1 år

Ledarbank:

SEB

Emissionsinstitut:

Danske Bank, Nordea, SEB, Handelsbanken Capital Markets, Swedbank

Övrig information:

Grundprospekt gällande Hemsös MTN-program

Prospekt avseende lån 104 och lån 105

Tilläggsprospekt avseende lån 104 och lån 105

Emitterade obligationer

MTN Emissionsår Förfalloår Emitterat belopp (mkr) Ränta Slutliga villkor
111 2015 2020 800 3M*+0,54 %
112 2015 2020 150 1,00 %
112:T2 2015 2020 150 1,00 %
117 2015 2022 200 2,15 %
119 2015 2021 300 3M*+1,15 %
124 2016 2019 239 0,775 %
126 2016 2020 550 3M*+1,00 %
127 2016 2020 100 1,05 %
128 2016 2021 700 3M*+1,15 %
129 2016 2021 300 1,375 %
Summa 3 489

3M* = 3 månaders STIBOR

T = Tranche