Rating

Hemsö har en långfristig A- rating, med stabil utsikt, samt en kortfristig A-2/K1 rating från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.