Rating

Hemsö har kreditbetyg A+ med stabila utsikter samt det kortsiktiga kreditbetyget F1+ från kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings. Från Standard & Poor’s har Hemsö långfristig A- rating, med stabil utsikt, samt en kortfristig A-2/K1-rating.