Skatterisker

Förändringar i bolags-, mervärdes- och fastighetsskatt kan komma att påverka Hemsös resultat såväl positivt som negativt.

En förändrad skattelagstiftning eller praxis som exempelvis skulle minska möjligheterna till skattemässiga avskrivningar eller att utnyttja underskottsavdrag skulle påverka Hemsös skattesituation negativt.

Vi följer aktivt utvecklingen inom skatteområdet.