Hållbar finansiering

Hemsö emitterar sedan flera år obligationer under ett MTN program. Som ett led i bolagets hållbarhetsarbete har ett ramverk utarbetats för hållbara obligationer. Den första emissionen ägde rum fredagen den 27 maj 2016. Emissionen av den hållbara obligationen var den första i Norden.

Ramverket beskriver vilka fastigheter och projekt som kan finansieras med hållbara investeringar. Hemsö väljer ett bredare angreppssätt och inkluderar utöver miljö och energiaspekter även social hållbarhet i obligationerna, vilket är nytt i Norden. Handelsbanken har agerat rådgivare till utformningen av de hållbara villkoren och i processen att etablera ett ramverk för hållbara obligationer. Läs mer om hållbara obligationer.