Ramverk och riktlinjer

Hemsös hållbarhetsarbete är integrerat i verksamheten och styrs både av externa ramverk och av interna policys och riktlinjer.

Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs 17 globala mål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Hemsö har kartlagt målen i förhållande till vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete så att vi styr vår verksamhet i linje med relevanta mål.

Vi använder också andra ramverk såsom Global Reporting Initiative (GRI) för att säkerställa relevansen i vårt hållbarhetsarbete och som stöd för transparent och relevant hållbarhetskommunikation.

Så styrs hållbarhetsarbetet

Vår majoritetsägare, Tredje AP-fonden har högt ställda krav när det gäller hållbarhet vilket också är styrande för Hemsö. Hållbarhet är en del av vår affärsidé och att fatta långsiktiga beslut med ekonomisk-, miljömässig och social hållbarhet i åtanke är en del av vår vardag. Internt styrs Hemsös hållbarhetsarbete av relevanta delar från ägardirektiven och av styrdokument som till exempel hållbarhetspolicy och riktlinje för hållbarhet. Hållbarhet ingår i bolagets årliga strategiarbete. I många fall är hållbarhetsfrågorna inarbetade i bolagets övriga riktlinjer och processer.