Forskningsprojekt

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp har genom Sveriges innovationsmyndighet Vinnovas innovationsprogram för hållbara städer, tilldelats nära 10 miljoner för ett större forskningsprojekt. Fokus är gröna utemiljöer och dess betydelse för arbetsmiljö.

Nytt verktyg för bedömning av utemiljöer

Hemsö deltar tillsammans med bland andra Atrium Ljungberg, Karolinska Institutet, Lunds universitet och Region Skåne med syfte att utveckla ett verktyg för bedömning och kvalitetsgranskning av utemiljö vid arbetsplatser. Målet är att främja anställdas såväl som elevers trivsel och arbetskapacitet.

Om projekten och psykologin

Läs mer om forskningsprojektet i en artikel publicerad av tankesmedjan Movium, som arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid SLU här och om projektets workshop i St Larsparken i Lund kan du läsa mer om här.

Se också gärna Naturintryckens betydelse nedan från Movium vid SLU (3:45 min).