Visselblåsning – hjälp oss att göra rätt

Hemsö strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla människor som berörs av verksamheten.

Vår långsiktiga framgång bygger vi på våra etiska riktlinjer och affärsetik som finns beskrivna i vår uppförandekod. Hemsö har en intern uppförandekod samt en uppförandekod för leverantörer.

I första hand uppmanar vi dig att tala med närmaste chef på Hemsö eller HR om du misstänker allvarliga missförhållanden eller oegentligheter.  Om du inte vill vara öppen med din identitet erbjuder vi en säker kanal för anonym rapportering och dialog. Denna tjänst hanteras av en extern part, WhistleB.

Här kan du lämna en anonym rapport: https://report.whistleb.com/hemso