Kontakt

Hemsös huvudkontor ligger i Stockholm. Vi har regionkontor i Malmö och Göteborg samt lokal- och driftkontor runt om i landet. Hemsö har även kontor i Berlin och Helsingfors. Välkommen att besöka oss eller kontakta oss med dina frågor.

Kontaktinformation

Växel: 08-501 170 00
Fax: 08-501 172 98
E-post: kontaktaoss@hemso.se

Besöksadress huvudkontor

Linnégatan 2, Stockholm

Postadress

Box 24 281
104 51 Stockholm