Hemsö Finland

Hemsö gjorde det första förvärvet på den finska marknaden i december 2013 genom köpet av Åbo yrkeshögskola.

Från start har vi fokuserat på fastigheter inom den offentliga sektorn och under de senaste tio åren har vi byggt upp en betydande fastighetsportfölj inom den offentliga sektorn. Under 2011 expanderade vi till Tyskland, där vi förvärvade 17 vårdfastigheter. År 2013 gjorde vi vår första investering i Finland.

Fastighetsbestånd i Finland

Finland är en viktig marknad för Hemsö med tillväxtpotential. Hemsö äger fastigheter i 31 kommuner varav den största delen av fastigheterna finns i huvudstadsregionen i Helsingfors och resten i huvudsak i de större städerna i Finland.

  • Fastigheternas marknadsvärde: 1,3 miljarder euro.
  • Totalt antal fastigheter: 80
  • Antal kvadratmeter: 420 000
Jarkko Leinonen
Finlandschef
08-501 170 51
Skicka e-post
Hemsö Helsingfors
Korkeavuorenkatu 30, 4th floor
00130 Helsingfors