Hemsö Tyskland

Hemsö tillträdde 2011 en fastighetsportfölj med 17 äldreboenden i Tyskland. Sedan dess har Hemsö stärkt sin närvaro i Tyskland, dels genom etableringen av ett kontor i Berlin och dels genom ytterligare förvärv. Den tyska fastighetsmarknaden för äldreboenden är fragmenterad vilket gör Hemsö till en betydande fastighetsägare inom segmentet.

Fastigheter ägs av operatörer

Majoriteten av landets fastigheter för äldreboende ägs av operatörer, det vill säga av dem som driver verksamheten. Operatörerna utgörs främst av privata och semiprivata organisationer, såsom stiftelser och allmännyttiga företag, där de sistnämnda är i majoritet. Operatörernas verksamhet finansieras genom att den enskilde betalar en viss andel av boendekostnaden medan resterande del betalas av statliga medel. De enskilda kan själva välja boende och operatör. Därmed ställs höga krav på operatörerna att vara konkurrenskraftiga både vad avser omsorg och lokaler.

Förvaltning

Hemsös fastigheter i Tyskland håller god kvalitet och standard och det övervägande antalet är inte äldre än tio år. Fastigheterna ligger i 37 städer, de flesta i västra delen av Tyskland, främst inom delstaten Nordrhein-Westphalen. Samtliga hyresgäster är större operatörer av äldreboenden. Våra hyresavtal i det tyska fastighetsbeståndet innebär att hyresgästerna själva bekostar löpande drift och underhåll. 

AWO är vår största hyresgäst 

Vår största hyresgäst, AWO har som operatör en hög kundnöjdhet, god beläggning och lönsamhet. Hemsö har för avsikt att stärka sin närvaro i Tyskland. Vi arbetar aktivt med att förvärva nya äldreboenden i regionerna Berlin, Dresden, Leipzig, Hamburg, Rhein-Main och storstäderna i Nordrhein-Westphalen. 

Jens Nagel
Tysklandschef
08-501 170 70
Skicka e-post
Berlin
Tauentzienstrasse 7
D-10 789 Berlin
+49 (0) 30 261 075 09