Samhällsfastigheter

Hemsö förvaltar ett fastighetsbestånd som omfattar 484 samhällsfastigheter med ett fastighetsvärde på 85 miljarder kronor. Våra fastigheter kännetecknas av god kvalitet, långa hyresavtal och stabila hyresgäster.

Marknader

Hemsös fastighetsbestånd är idag fördelat på marknaderna Sverige, Tyskland och Finland där Sverige står för den största delen av portföljen som uppgår till 63 procent. För Hemsö är det en stor tillgång att närvara på flera marknader. Det innebär en god riskspridning i portföljen. Det ger ett stabilare flöde av förvärvsmöjligheter med önskade avkastningskrav. Det ger även Hemsö möjligheten att dra lärdomar från olika marknader för att utveckla bolagets verksamhet vidare.

Våra fastighetskategorier

Hemsös fastigheter delas in i fyra kategorier utifrån de verksamheter som våra hyresgäster bedriver i lokalerna;

Samtliga fastigheter som vi äger och förvaltar i Sverige finns under "Min fastighet". De lokaler som är hyreslediga kan sökas under lediga lokaler.