Samhällsfastigheter

Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster.

Kunskap om lokaler för samhällsservice

Med över tio års erfarenhet av samhällsfastigheter har vi en god kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra lokaler samt de specifika krav som ställs. Genom att förstå och tillgodose våra hyresgästers behov bygger vi ett ömsesidigt förtroende som utgör grunden för goda och långsiktiga kundrelationer. 

Vårt bidrag till bra samhällsservice

Samhällsservice kan bedrivas i både offentlig och privat regi och i regel är kommunen, landstinget eller staten huvudman. Hemsös uppgift är att skapa verksamhetsanpassade lokaler för vård, utbildning, äldreomsorg och rättsväsende. Vi ska erbjuda flexibilitet och skapa miljöer där människor trivs.

Stabilitet och trygghet

Tack vare vår ägare har vi möjlighet att växa och tillgodose våra kunders ändrade behov oavsett konjunktur. Låg verksamhetsrisk och finansiell stabilitet innebär trygghet för våra hyresgäster. Vår finansiella styrka och långsiktighet är grunden för att vi kan äga, förvalta och utveckla bra fastigheter för samhällsservice.

Våra hyresgäster

Våra 20 största hyresgäster står för drygt 50 procent av Hemsös årshyresvärde. 14 av de 20 största hyresgästerna utgörs av stat, kommun och landsting. I Tyskland är samtliga hyresgäster privata vårdoperatörer.

Hemsös största hyresgäst är Polismyndigheten följt av Attendo, Academedia och Stockholms läns landsting.