Idrott

Efterfrågan på fler idrottshallar är stor i Sverige, framförallt i tillväxtregioner. Nya och mer ändamålsenliga anläggningar behövs de kommande åren då befolkningen ökar och nya skolor byggs. Med vår vår specialistkunskap förvaltar vi och utvecklar idrottshallar.

Enligt prognoser från OECD för år 2030 kommer Sverige att passera 11 miljoner invånare. Utmaningen som den offentliga sektorn står inför är att bygga många nya samhällsfastigheter de närmaste åren, idrottsanläggningar är en del av dessa.

Efterfrågan på fler idrottshallar är stor på många orter i Sverige, framförallt i tillväxtregioner. En stor del av dagens idrottshallar uppfördes på 1960-1970-talet då mycket av samhällsservicen byggdes ut. Många av dagens idrottsanläggningar är gamla och uttjänta och det finns behov av nya och mer ändamålsenliga anläggningar. Då det behöver byggas flera nya skolor de kommande åren innebär det också en ökning av tillhörande idrottshallar. Bara i Sverige behövs mer än 1000 nya skolor de närmaste tio åren, och motsvarande utveckling ser vi i Finland och Tyskland.

Specialistkunskap

Idag har Hemsö en befintlig portfölj med cirka 25 idrottshallar och ishallar som vi förvaltar. Vi utvecklar och planerar för ytterligare idrottsanläggningar, både fristående och i kombinationsprojekt med till exempel skolor. Med den specialistkunskap vi har byggt upp kan vi erbjuda kvalitativ hjälp vid utveckling av nya idrottsanläggningar samt ishallar.

Johan Einarsson
Projektutvecklare
Skicka e-post