Hemsö-blomman

Ett tryggt och välkomnande hem, en arbetsplats att vara stolt över, en plats att kunna dela livets små och stora stunder med sina nära. På Hemsö vet vi att det finns många pusselbitar att ta hänsyn till för att skapa hållbara och attraktiva äldreboenden. För att underlätta ett holistiskt perspektiv i arbetet med våra äldreboenden har vi utvecklat verktyget Hemsö-blomman.

Hemsö-blomman kombinerar vår egen fastighetsexpertis med våra hyresgästers verksamhetskunskap och forskning kopplad till äldre och rum för omsorg. Blommans blad beskriver viktiga dimensioner för ett äldreboende, som omtanke om personalen eller hur vi skapar en större delaktighet till samhället runtomkring. I nära samverkan med verksamheten vill vi ge varje äldreboende möjligheten att göra det bästa utifrån sina förutsättningar och prioriteringar.

Verktyget fungerar som stöd och inspiration från tidiga dialoger i nyproduktion till vidareutveckling av befintliga äldreboenden. Det utvecklas löpande genom systematisk överföring av kunskap och erfarenheter.