Utbildning

Ett mångårigt samarbete med både kommunala skolor och friskolor har lagt grunden för en unik kunskap om skolmiljöer. Hemsö äger 136 utbildningsfastigheter och färdigställer ett antal nya varje år.

Bestånd

Lokaler för utbildning är Hemsös näst största fastighetskategori och utgjorde vid årsskiftet 35 procent av det totala fastighetsvärdet. Hemsö ägde då 136 utbildningsfastigheter. I Sverige stod offentliga hyresgäster för 59 procent och privata aktörer för 41 procent av kontrakterad årshyra. I princip alla Hemsös privata hyresgäster i Sverige är skattefinansierade via den så kallade skolpengen.

I Finland stod offentliga aktörer för 96 procent av den kontrakterade årshyran. I Tyskland är samtliga utbildningsfastigheter uthyrda till offentliga hyresgäster.

De största hyresgästerna i kategorin är Mälardalens högskola, AcadeMedia och Nordrhein-Westfalen (Tyskland).

Efterfrågan

För utbildning är utvecklingen i de yngre och äldre åldersgrupperna viktig då efterfrågan på samhällsservice förväntas öka i takt med befolkningstillväxten. I Sverige förväntas befolkningen i förskole-, grundskole- och gymnasie åldern öka snabbare än snittet för samtliga åldrar.

Fastighetskategorin har vuxit relativt snabbt, och är i dagsläget en betydande del av marknaden för samhällsfastigheter. Till skillnad från äldreboenden är behovet av utbildningslokaler något svårare att förutspå, då årskullar kan variera.

Hemsö driver utvecklingen

Nakterhusskolan i stadsdelen Vega i Haninge är ett exempel på hur Hemsö bidrar med att utöka antalet skolplatser i Sveriges kommuner.