Vård

Hemsö tillhandahåller trivsamma, funktionella och flexibla lokaler för vård. Under lång tid har vi utvecklat vårdfastigheter tillsammans med våra hyresgäster och vi har god insikt i vad som krävs för att skapa trivsamma, funktionella och flexibla vårdlokaler.

Bestånd

Vårdfastigheter utgjorde vid årsskiftet 18 procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då 58 vårdfastigheter, merparten i Sverige. Lokalerna inrymmer många olika verksamheter inom sjuk- och hälsovård, bland annat sjukhus, vårdcentraler, närsjukhus, tandvård, apotek och LSS-boenden. Av den kontrakterade årshyran i Sverige stod offentliga hyresgäster för 80 procent och privata aktörer för 20 procent. I Finland stod offentliga aktörer för 88 procent och resterande privata aktörer.

De största hyresgästerna i kategorin är Region Stockholm, Åbo stad och Karolinska Institutet.

Efterfrågan

Behovet av lokaler för närsjukvård bedöms öka på sikt, framförallt i storstadsregioner eftersom de stora akutsjukhusen omdefinierar akutvård och hänvisar fler patienter till närsjukvård. Efterfrågan för vårdlokaler generellt ökar också i takt med ökande befolkning, nya behandlingsmöjligheter och allt fler äldre.