Vård

Hemsö tillhandahåller trivsamma, funktionella och flexibla lokaler för vård. Under lång tid har vi utvecklat vårdfastigheter tillsammans med våra hyresgäster och vi har god insikt i vad som krävs för att skapa trivsamma, funktionella och flexibla vårdlokaler.

Bestånd

Vårdfastigheter utgjorde vid årsskiftet 17 procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då 63 vårdfastigheter, merparten i Sverige. Lokalerna inrymmer många olika verksamheter inom sjuk- och hälsovård, bland annat vårdcentraler, närsjukhus, tandvård, apotek och LSS-boenden. Av den kontrakterade årshyran i Sverige stod offentliga hyresgäster för 80 procent och privata aktörer för 20 procent. De största hyresgästerna i kategorin är Region Stockholm, Karolinska Institutet och Västra Götalandsregionen.

Efterfrågan

Behovet av lokaler för närsjukvård bedöms öka på sikt, framförallt i storstadsregioner eftersom de stora akutsjukhusen omdefinierar akutvård och hänvisar fler patienter till närsjukvård. Efterfrågan för vårdlokaler generellt ökar också i takt med ökande befolkning, nya behandlingsmöjligheter och allt fler äldre.