Vård

Hemsö utvecklar och förvaltar vårdfastigheter med fokus på den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Byggnaderna ska vara tillgängliga och trygga, vilket gynnar både vårdtagare och personal.

Bestånd

Vårdfastigheter utgjorde vid årsskiftet 15 procent av Hemsös totala fastighetsvärde. Hemsö ägde då 63 vårdfastigheter, merparten i Sverige. Lokalerna inrymmer många olika verksamheter inom sjuk- och hälsovård, bland annat sjukhus, vårdcentraler, närsjukhus, tandvård, apotek och LSS-boenden. Av den kontrakterade årshyran i Sverige stod offentliga hyresgäster för 80 procent och privata aktörer för 20 procent. I Finland stod offentliga aktörer för 94 procent och resterande privata aktörer.

De största hyresgästerna i kategorin är Region Stockholm, Egentliga Finlands välfärdsområde och Karolinska Institutet.

Efterfrågan

Behovet av lokaler för närsjukvård bedöms öka på sikt, framförallt i storstadsregioner eftersom de stora akutsjukhusen omdefinierar akutvård och hänvisar fler patienter till närsjukvård. Efterfrågan för vårdlokaler generellt ökar också i takt med ökande befolkning, nya behandlingsmöjligheter och allt fler äldre.