Delårsrapport januari - mars 2019

Publicerat

Sammanfattning januari - mars 2019

 

  • Hyresintäkterna ökade till 723 mkr (636).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 423 mkr (350).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 128 mkr (178). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -51 mkr (28).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 406 mkr (518).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 49 559 mkr (40 152).
  • Under perioden har 5 fastigheter (8) förvärvats för 2 348 mkr (913) och 1 fastighet (9) har avyttrats för 58 mkr (804).

-  Det första kvartalet präglades av ett starkt kassaflöde, en stabil kapitalstruktur och ett fördjupat samarbete med svenska kommuner. Hemsös affärsmodell samt de viktiga steg vi tagit för att skapa förutsägbara kassaflöden talar för att resten av 2019 kommer att visa en fortsatt stabil utveckling samtidigt som vi ökar vårt samarbete med svenska, finska och tyska kommuner, säger Nils Styf.

 

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD    08-501 170 01
Rutger Källén, CFO   08-501 170 35

 

Dokument