Återbrukskonst - workshop med elever på Stavsborgsskolan

Publicerat

Stavsborgsskolans elever bidrar i den konstnärliga processen för återbrukskonsten som ska pryda utemiljön när nya skolan är färdigställd.

Hemsö och Torstensson Art & Design AB genomför ett konstprojekt med återbrukat material i samband med byggnationen av Stavsborgsskolan i Älta, Nacka kommun. 

Eleverna har engagerats i projektet. I en workshop med eleverna, ledd av Olof Wedel på Peab, kom många kloka och fina förslag till återbrukskonsten som ska pryda den nya skolgården. Dessa tar vi med oss i arbetet framåt.

-En skola betyder så mycket för eleverna. Om den blir deras i högre grad så tror jag att alla vinner på det, säger Mats Thörnqvist, lärare på Stavsborgsskolan, som deltog med sina elever.

Se filmen från workshopen:

Jonas Torstensson, designer av Stavsborgsskolans återbrukskonst, var på plats innan rivningen påbörjades. Han samlade ihop krokar, räcken och annan interiör som snart ska förvandlas till konstverk för utsmyckning av den nya skolan.

Läs mer om Stavsborgsskolan här.