Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Almedalen 2022
nyheter

Almedalen 2022

En vacker vy över Visby med en arrangörslogotyp för Almedalsveckan 2022 i en vit cirkel mitt på fotot

Hemsö är på plats under årets Almedalsvecka. Ska kommuner hyra eller äga sina samhällsfastigheter? Hur ska vi säkerställa tillgång till moderna badhus? Skola, äldreomsorg och badhus diskuteras med kunniga personer. Välkommen att delta i seminarierna!

Nöten alla vill knäcka

4 juli kl. 14.00 – 15.00, S:t Hansgatan 24
Även om social hållbarhet numera har blivit en hygienfaktor saknas en vedertagen modell för hur arbetet ska bedrivas. Vilka modeller är relevanta och framgångsrika? Hur förhåller sig teorin till praktiken? Vad är målet med det sociala hållbarhetsarbetet?

Arrangör: Brunswick Real Estate och Fråga Lou AB

Sveriges simhallar – pengar i sjön eller nödvändiga investeringar?

4 juli kl. 14.30 – 16.00, Skolportsgatan 10
Det råder stor efterfrågan på nya badhus i Sverige. Många av dagens anläggningar är gamla och nedgångna då de byggdes för över 40 år sedan och nu har uppnått sin tekniska livslängd. Hur ska fler kommuninvånare i Sverige få tillgång till moderna badhus?

Medverkande:

  • Claes Thunblad, Ordförande RF-SISU Stockholm och tidigare KSO Järfälla kommun (S)
  • Therese Alshammar, En av Sveriges mest framgångsrika idrottare genom tiderna
  • Fredrik Gradelius, Regionråd Gotland inriktning Kultur och fritid (C)
  • Peter Jutterström, Kommunalråd Jönköpings kommun (M)
  • Anna Marand, Projektutvecklingschef Hemsö
  • Hans Albrektsson, kommunikationskonsult (moderator).

Arrangör: Hemsö och Tagehus

Hur formas skolor där mobbning inte sitter i väggarna?

4 juli kl. 15.00 – 16.30, Donnersgatan 1
Sverige har gått från att ha varit ett föregångsland inom utbildning, till att halka efter i utvecklingen av inkluderande och trygga utbildningsmiljöer. Kom och delta, eller betrakta, när framtidens mobbningsfria skola formas.

Arrangör: Areim, Friends, Part of More, Impact Hub

Kommunernas utmaningar – hur kan vi lösa dem tillsammans?

5 juli kl. 9.30 – 10.15, Donnersgatan 1, Donnerska huset ”Terrassen”
Många kommuner har ökade utmaningar på grund av stora investeringsbehov av infrastruktur och utbyggnad av skolverksamhet och äldreomsorg. I vilken utsträckning kan privata aktörer underlätta för kommuner och regioner?

Medverkande:

  • Nils Styf, vd Hemsö
  • Maria Lidström, vd Stenvalvet
  • Per Ankarsjö, moderator 

Arrangör: Hemsö och Stenvalvet

En sund kropp och knopp i en välplanerad skola

5 juli kl. 13.15 – 14.00, Skeppsbron 24, Joda Bar, ”Lilla Baren”
Barns psykiska ohälsa är en alltmer växande samhällsfråga. Dessutom upplever allt fler barn stressymtom i tidiga åldrar. Hur kan välplanerade skolor förebygga psykisk ohälsa? Och vilka faktorer i planeringen av skolor är särskilt viktiga för en trygg och stressfri skolmiljö?

Arrangör: Liljewall arkitekter

Skolhuset som ett kinderägg… Hur kan vi lyckas bättre med de förväntningar vi har på våra skolhus?

5 juli kl. 14.00 – 15.00, Skeppsbron 24, Joda Bar, ”Lilla Baren”
Vi ställer höga krav på svensk skola – och det ska vi göra! Men hur kan vi lyckas bättre med de tre förväntningarna vi har på våra skolhus: god undervisning, en kraft i klimatomställningen och att bygga samhälle? Vi ger några konkreta förslag.

Arrangör: Forum Bygga Skola, ÅWL arkitekter, Liljewall arkitekter, Wästbygg, Visbyark, Sweco, Cedervall arkitekter, Tengbom, Skanska, Hemsö och NCC

Det cirkulära byggandet tar fart med data och nya verktyg – när kan vi flytta in?

5 juli kl. 14.30 – 15.30, Strandvägen, H530
Smart design och digitala verktyg står i centrum när byggnaden blir en materialbank och hållbarhetsdata blir lika värdefullt som guld. Om hur många år kan en hyresgäst ställa krav på, och erbjudas, riktigt cirkulära alternativ?

Arrangör: Sweco

Vem tjänar på samhällsfastigheter – staten eller kapitalet?

5 juli kl 15.00-16.00, Hästgatan 9
Investeringstakten i den kommunala sektorn har varit mycket hög. Resultat från rapporter tyder dock på att utbyggnad och nybyggen kopplat till en kraftig befolkningstillväxt fått högre prioritet än underhåll. Frågan om ett stort eftersatt underhållsbehov inom kommunsektorn har därför uppmärksammats. Vad är bäst, äga eller hyra? Vilka konsekvenser får olika val? Vem tjänar på samhällsfastigheter? Viktiga aspekter finns utöver finansiering?

Arrangör: Pwc

På spaning efter det skolhus som.. ja vadå?!

5 juli kl. 16.15 – 17.30, Skeppsbron 24, Joda Bar, ”Lilla Baren”
Välkommen på mingel! Vi umgås och delar korta spaningar om skola och skolhus inhämtade från Almedalens gedigna utbud av seminarier och paneldiskussioner. Vänligen anmäl dig till magnus@byggaskola.se. Begränsat antal platser, först till kvarn.

Arrangör: Forum Bygga Skola

Är äldreboendet en ändhållplats eller ett paradis för äldre?

6 juli kl. 10.00 – 10.45, Donnersgatan 1
Statistiken visar sitt tydliga språk – vi har alldeles för få äldreboende och behöver få till bättre miljöer anpassade för äldres olika behov. Vilka behov och problem finns idag och hur kan regelverken förändras för att se till individens bästa?

Arrangör: Codesign

Skolor som hållbart samhällsbygge 

6 juli kl. 11.00 – 11.45, Donnersgatan 1
En skolgång som blivit en allt viktigare faktor som avgör förutsättningarna hos dagens och framtidens ungdomar att kunna ta sig vidare i livet. Hur kan skolan utvecklas fysiskt och institutionellt för att bli “skolan mitt i byn”? Vilka goda exempel finns och vad krävs för att höja lägsta standarden över hela Sverige?

Arrangör: Codesign

Hur kan ett branschnätverk för fastighetsutvecklare skapa social hållbarhet i äldrebranschen?

6 juli kl. 13.30 – 14.30, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, ”Sal D22”
Sverige har stora utmaningar när det gäller bostäder för en seniormålgrupp. Seniorer behöver sälja sina villor tidigare för att få i gång flyttkedjor och dessa efterfrågar bostäder med höga mervärden. Inget kan konkurrera prismässigt med att bo kvar i villan/radhuset. Vi behöver visa att utbudet av bra seniorbostäder är brett och att det finns många olika koncept att välja på. Kommuner behöver prioritera att tilldela mark för att möjliggöra detta. 

Arrangör: SeniorVärlden

Ideologi eller pragmatism – finns en gemensam väg att gå kring samhällsfastigheter?

6 juli kl. 15.00 – 16.30, S:t Hansgatan 24
Oavsett ideologi kan vi konstatera att samhällsfastigheter är samhällets viktigaste hus, där folk vistas i livets alla skeden och det är av största vikt att de är ändamålsenliga och utgör en trivsam och värdig miljö. Vem ska äga dem och hur säkerställer vi utbudet av samhällsfastigheter?

Arrangör: Fråga Lou, Hemsö, Vectura, Samfastigheter, Magnolia Bostad, Stenvalvet, REAL Meetings

Kontaktperson

Matilda Bratell

Kommunikatör

08-501 171 21 Skicka e-post