Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Generationshus med meningsfulla möten och gemenskap
nyheter

Generationshus med meningsfulla möten och gemenskap

Vad händer när en förskola och ett äldreboende interagerar med varandra? Drygt ett år efter att samarbetet inleddes i vårt generationshus i Upplands Väsby har de båda verksamheterna full beläggning och är populära. Enligt den utvärdering som gjorts har barnen utvecklats både vad gäller sociala förmågor och språk. De äldre har fått bättre minne och extra energi.

På de 22 träffarna har sex till åtta boende och lika många förskolebarn träffats. De har haft sagostund, rörelse och sångstund, vilket har varit uppskattat och givande för båda parter. Bland de äldre som deltagit i fler än fem träffar upplever åtta av tio det som meningsfullt och nio av tio menar att det bidrar till bättre gemenskap.

Fond möjliggör gemensamma aktiviteter

Hemsös målsättning med generationshuset var att det skulle bli ett samarbete med liv och rörelse mellan verksamheterna. För att skapa de bästa förutsättningarna anlitades organisationen Generation Marianne för att utbilda personalen, skapa processer och sätta gemensamma mål. Hemsö avsätter pengar i en fond för verksamheterna för att genomföra gemensamma aktiviteter. Det finns en tydlig önskan från båda verksamheterna att utöka med två till tre ytterligare träffar per vecka.

I huset finns personal på äldreboendet som har sina barn på förskolan, förskolebarn som har anhöriga på äldreboendet och andra närstående relationer som verkar gemensamt i huset.

Engagemanget hos Stockholms sjukhem och Raoul Wallenbergs förskola har varit en framgångsfaktor.

Engagerade verksamheter

Samtliga av de delmål som sattes upp i projektet har uppnåtts. En framgångsfaktor är självfallet att Stockholms Sjukhem och Raoul Wallenbergs förskola har engagerad personal och chefer som uppmuntrar till och engagerar sig mycket för att samarbetet ska fungera väl.

Samarbetet i generationshuset har:

  • skapat meningsfulla stunder
  • främjat personlig utveckling och välmående för både barn och äldre
  • visat hur olika åldersgrupper kan berika varandras liv på ett positivt och varaktigt sätt.

Kontakt

Jennifer Jennerhed

Projektutvecklare

08-501 170 39 Skicka e-post

Generation Marianne

  • bygger broar mellan generationer i syfte att bidra till socialt hållbara samhällen, samt förbättra hälsa och välbefinnande i alla åldrar.
  • utbildar och stöttar verksamheter i Generationsöverskridande arbete.