Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Goda möjligheter skapas i svåra tider
nyheter

Goda möjligheter skapas i svåra tider

Bild tagen i ett klassrum där man ser läraren längst bort något ur fokus och ryggarna på en pojke och hans klasskamrater i förgrunden.

Inflation, höga räntor och en svår konjunktur har gjort att byggtakten har tvärbromsat och att kommunerna har svårt att få ihop ekonomin. Samtidigt har kommunerna stora investeringsbehov när gamla lokaler behöver rustas upp och nya samhällsfastigheter utvecklas för att tillgodose behoven hos en växande befolkning.

Det är nu vi måste fatta beslut om investeringar, för det är i svåra tider som det skapas goda möjligheter.

Vi befinner oss i en minst sagt svår ekonomisk situation. I augusti var inflationstakten i Sverige 7,5 procent enligt konsumentprisindex. Samtidigt har styrräntan gått upp från 0 till 3,75 procent sedan april 2022. Den svåra konjunkturen märks av inom både den privata och offentliga sektorn. I bygg- och fastighetsbranschen har byggtakten kraftigt bromsat in och flera fastighetsbolag hotas av lägre kreditbetyg och rentav konkurs.

Trots turbulenta tider får inte samhällsutvecklingen stanna upp. Den svenska befolkningen växer och beräknas passera 11 miljoner om bara tio år. Detta ställer krav på kommunal service och infrastruktur. Befintliga lokaler behöver rustas upp och nya skolor, äldreboenden, idrottshallar och LSS-boenden behöver byggas för att tillgodose framtida behov.

Som läget ser ut idag kommer kommunerna inte att klara allt detta själva.

Samtidigt uppfattar jag att det finns en oro över att förlora rådigheten över den kommunala infrastrukturen. Vi behöver en tydlig dialog som genomsyras av samarbete och transparens för att skapa långsiktiga lösningar, med långsiktiga och seriösa aktörer, som skapar stabilitet för kommunerna. Kommunerna måste få vara kräsna och ställa krav för att vi ska få mest nytta av våra skattemedel.

Ett bra exempel på samverkan mellan privat och offentlig sektor finns i Kungälv, där vi på Hemsö har utvecklat förskolan Nordtag tillsammans med Kungälv kommun. Tack vare gott samarbete med kommunen och verksamheten klarades projektet under ursprunglig budget utan att bryta tidplanen. Parterna hade en öppen och ärlig dialog från början och kunde på så sätt hitta ett lösningsorienterat arbetssätt som gynnade alla inblandade. Resultatet blev sex förskoleavdelningar till priset av fyra, i jämförelse med om kommunen hade utvecklat själva, där dessutom barn och personal har fått vara med och bestämma hur lek- och lärmiljöerna skulle utformas.

Förskola fotad utifrån. En mörk träbyggnad med en fin lekpark i ljust trä framför.
Nordtag förskola i Kungälv.

Exemplet från Kungälv visar på vilken skillnad en öppen och transparent dialog kan göra för ett projekt, men tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Kommunerna är rädda för att fastna i långa, ofördelaktiga hyreskontrakt utan rådighet över lokalerna. Samtidigt behöver fastighetsaktörerna ha långsiktiga hyresgäster för att våga investera. Ingen part har råd att stå för all risk ensam. Genom öppenhet, dialog och transparens kan kommuner och externa fastighetsaktörer gemensamt hitta modeller som blir trygga och långsiktiga för båda parter och ger mest nytta för våra skattemedel.  

Kommunerna behöver våga ställa krav på långsiktighet och stabilitet.

Se upphandlingarna som en möjlighet att hitta lösningar som ger bästa möjliga avkastning på våra skattemedel. Bjud in till möten med externa fastighetsaktörer för att tydliggöra förväntningar och berätta om kommunens utmaningar så att olika intressen kan tas in tidigt i processen. Det är även viktigt att kommunerna inte låser sig vid att det är antingen hyra eller äga som är lösningen, min rekommendation är att ha en sund mix av båda delar – det vill säga hyra och äga.

Det är i svåra tider som goda möjligheter skapas, men de skapas inte av sig själva. I ekonomiskt svåra tider behöver kommunerna hitta nya lösningar genom att ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns hos oss externa fastighetsaktörer. Tillsammans kan vi bidra till ett effektivt samhällsbyggande som framtidssäkrar den kommunala servicen.   

Nils Styf, vd Hemsö