Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Hemsö ökar ambitionen för sitt klimatarbete
nyheter

Hemsö ökar ambitionen för sitt klimatarbete

Hemsö ska uppnå nettonoll-utsläpp till år 2040 i hela värdekedjan. Det är ett ambitiöst mål som vi är fast beslutna att uppnå.

− När vi skapar äldreboendeplatser, skolplatser och vårdplatser samt förvaltar dem, medför det en klimatpåverkan som vi vill minimera. Vi arbetar också intensivt för att öka fastigheternas livslängd. Det gör vi genom att bygga med omtanke och agera ansvarsfullt i alla led, säger Mehri Mir, hållbarhetscontroller på Hemsö.  

Färdplanen guidar oss

Arbetet mot nettonoll-utsläpp år 2040 berör samtliga delar av företaget. Målet har satts med hänsyn till att vi är beroende av både vår omvärld och branschen i omställningsresan.

− Genom analys och i dialog med alla avdelningar i företaget har vi tagit fram en klimatfärdplan som ska vägleda oss i resan mot nettonoll år 2040. Det arbetet är i full gång nu, berättar Mehri Mir.

Majoriteten av Hemsös utsläpp ligger i det som kallas Scope 3. Det innebär våra indirekta växthusgasutsläpp. Majoriteten kommer från våra inköpta varor och tjänster samt våra nyproduktion och renoveringar. Så hur arbetar vi mot målet?

Klimatberäkningar viktigt verktyg

I alla nya projekt gör vi klimatberäkningar i ett mycket tidigt skede för att göra goda klimatval. Vi har också samlat in omfattande data från verksamheten så att vi kan göra fullständiga klimatberäkningar. En annan viktig parameter är att vi alltid utvärderar möjligheten att bygga om i stället för att utveckla nytt. När vi ser att det finns ett behov att utveckla nytt så gör vi det med fokus på hållbara materialval och omsorg om miljön.

−Ett bra exempel är Sköndalsvillan i Tyresö, som är Sveriges första NollCO2-cerifiereade nettonoll-äldreboende. Klimatavtrycket i det projektet blev avsevärt mycket lägre än Boverkets referensvärden. Det visar att det är fullt möjligt att utveckla nyproduktion med lågt koldioxidavtryck, säger Mehri Mir. 

Kontaktperson

Mehri Mir, hållbarhetscontroller på Hemsö

Mehri Mir

Hållbarhetscontroller

08-501 170 15 Skicka e-post

Relaterat

  • Hållbarhet

    På Hemsö vill vi minska avtrycket från vår verksamhet samtidigt som vi vill öka fastigheters långsiktighet. Därför bygger vi med omtanke, alltid med människan i fokus och agerar ansvarsfullt i alla led.

    Läs mer
  • Miljö och klimat

    Våra fastigheter ska vara trygga och hälsosamma för både människor och miljö. I vårt miljöarbete ingår en rad olika områden som energianvändning, materialval, avfall, vattenanvändning och givetvis också klimatfrågan som spänner över flera av miljöaspekterna.

    Läs mer