Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Intervju med Staffan Hansén, vd på Tredje AP-fonden
nyheter

Intervju med Staffan Hansén, vd på Tredje AP-fonden

Staffan Hansen

Hemsös huvudägare, Tredje AP‑fonden (AP3), har ett uppdrag att bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.

I uppdraget ingår att främja en hållbar samhälls­utveckling, med ett realt avkastningsmål på 3,5 procent per år. Hållbarhetsperspektivet utgör fundamentet för att skapa värde på lång sikt för inkomstpensionssystemet.

Fastighetsbolag utgör drygt 18,6 procent av portföljens totala värde, fördelat på fem aktörer varav Hemsö är en av dem. AP3 vill vara en
aktiv ägare med betydande innehav i respektive bolag och i första hand påverka genom styrelsearbete. Det finns också en önskan att portföljbolagen ska vara ledande inom hållbarhet och ta en tydlig position. För Hemsös del innebär det att vara ledande bland bolag inom segmentet samhällsfastigheter.

– Vi följer upp hållbarhetsarbetet en gång per år då vi samlar fastighetsbolagen för att följa upp ambitioner, mål och utveckling på området, berättar Staffan Hansén, vd på AP3. Det är ett tillfälle för bolagen att utbyta erfarenheter inom området, vilket också lägger grunden till en sund konkurrens.

Grunden i hållbarhetsarbetet är de materialitetsanalyser som bolagen
tar fram. Dessa ska leda till relevanta mål som, så långt det är möjligt, rimmar med de vetenskapligt baserade klimatmålen SBT (science based targets). Det är ett viktigt grundarbete som ska leda fram till konkreta mål inom såväl klimatpåverkan som social hållbarhet.

När Staffan tittar på Hemsös verksamhet och det hållbarhetsarbete
som bedrivs är det några saker som sticker ut.

– Hemsö pratar om fastigheter som ett medel att skapa levande miljöer. Kan man komma bort från ”betong och tegel” och i stället prata om människorna i och omkring fastigheterna har man mycket vunnet. Jag märker också ett starkt driv och engagemang hos Hemsö att leverera på uppdraget.

Andra styrkor som lyfts fram är verktygen Hemsöäpplet och Hemsöblomman som styrmedel för hållbarhetsarbetet och det långsiktiga perspektivet. Den stabila finansiella ställningen och att Hemsö fokuserar mer och mer på utveckling av befintliga fastigheter ses också som en styrka. Det finns även ett starkt mervärde i att AP3 som Hemsös ägare representerar kapital som kommer samhället till nytta genom det allmänna pensionskapitalet.

– När efterfrågan på samhällsfastigheter ökar och driver upp priserna så är det en klok strategi att utveckla det man redan har, menar Staffan Hansén. Det skapar också ökat värde för människorna som bor och verkar i husen.

En av riskerna med offentlig verksamhet är den politiska frågan om
vem som ska äga samhällsfastigheter, en fråga som blossar upp med jämna mellanrum. 

– Om Hemsö lyckas att skapa samhällsnytta, bygga levande miljöer och ge avkastning till oss ägare, då har vi nytta i flera dimensioner, en win-win-win‑situation. Att lyckas med det uppdraget ger goda möjligheter att bemöta eventuell kritik från politiskt håll. Och för Hemsös del handlar det om att arbeta vidare på den inslagna vägen, avslutar Staffan Hansén.

Fotograf: Peter Phillips