Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Klimatkalkyler i tidigt skede
nyheter

Klimatkalkyler i tidigt skede

”Smidigt verktyg som du kan använda utan att vara expert på byggnadsteknik”

Gör man klimatsmarta val mycket tidigt i processen har man stora möjligheter att få ner klimatavtrycket. Därför använder Emma Karlsson, projektutvecklare på Hemsö, Plants förstudieverktyg där hon själv loggar in och testar olika scenarier.

Vid den initiala utformningen av projekt och när detaljplaner tas fram finns ingen detaljerad 3D-modell att utgå ifrån. Istället testar Emma Karlsson olika scenarier i en förenklad modell.

– Det är ett smidigt och lättförståeligt verktyg som du kan använda utan att vara expert på byggnadsteknik. Vi kan snabbt testa olika alternativ fram och tillbaka och göra jämförelser. Vi kan också tydligt se var projektet ligger i förhållande till våra klimatmål. På en halvtimme hinner man testa tre, fyra olika alternativ, få fram ett resultat över klimatpåverkan och vad vi behöver göra för att uppnå våra klimatmål, berättar Emma Karlsson.

Emma har bland annat gjort klimatberäkningar i förstudieskedet av ett kommande äldreboende i kvarteret Kornknarren i Västerås. Byggnationen i området pågår för fullt och senare i år byggstartas även äldreboendet. Klimatavtrycket undersöktes utifrån tidiga projektparametrar så som byggnadsform, storlek, antal våningar och olika byggnadstekniska val.

Två personer i byggväst och hjälm framför ett pågående byggprojekt.
Emma Karlsson på projektet Kornknarren i Västerås tillsammans med en kollega.

– Vi känner oss trygga med det resultat som Plants verktyg visar. Företaget har stor erfarenhet från komplexa klimatberäkningar och har kunnat verifiera de resultat som det förenklade verktyget ger. Vi på Hemsö har inte träffat någon på marknaden som är lika bra på klimatberäkningar i så här tidiga skeden som Plant, säger Emma Karlsson.

Tobin Rist, expert på tidiga skeden och val av stomsystem på Plant tillägger att verktyget både är billigt och smidigt.

– Vi har gjort det enkelt att undersöka miljöpåverkan utifrån några få parametrar. Genom att laborera själv får du med dig olika scenarier. Dessa kan du ta vidare i mötet med till exempel arkitekt eller konstruktör. Även om du inte är expert på klimatfrågor får du en bild av hur man kan minska utsläppen, förklarar Tobin Rist.

Tillsammans med utvecklare och experter på Plant har Hemsö varit med hela vägen vid framtagandet av verktyget för att kunna klimatoptimera i riktigt tidiga skeden. Hemsö har tre års erfarenhet av Plants klimatberäkningar och tar hjälp av Plant även vid senare skeden av byggprocessen.