Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Nu byggs Ljungskiles nya förskola
nyheter

Nu byggs Ljungskiles nya förskola

Birgitta Abdersson, projektledare samhällsbyggnad, Tobias Lagerwall, projektchef Hemsö och Simon Hagman, projektchef k21 framför den påbörjade byggnationen av Forshälla Strands förskola i Ljungskile.

I Råssbyn, norr om Ljungskile pågår bygget av Forshälla-Strands förskola som kommer att ha plats för upp till 160 barn. Förskolan kommer att ha stora härliga ytor utomhus och ska vara klar vid årsskiftet 2024/25.

– Äntligen är vi igång med byggnation av vår nya förskola vid Råssbyn. Behoven av fler förskoleplatser är stora i detta upptagningsområde så det känns väldigt bra att vi är på väg att lösa det nu, säger Roger Ekeroos, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Forshälla-Strands förskola byggs i två plan med sammanlagt åtta hemvister och kommer att ha fyra entréer i markplan till de olika hemvisterna. Förskolan utvecklas av fastighetsbolaget Hemsö, som kommer att äga byggnaden som ska hyras ut till kommunen enligt ett samverkansavtal. Entreprenör för bygget är K21.

En ljusgrön nybyggd träbyggnad med en utbyggnad i vinkel på framsidan. Framför byggnaden syns en lekplats och grönska.
Visionsbild som visar hur Forshälla-Strands förskola kommer att se ut vid färdigställande.

– Forshälla-Strands förskola kommer i mycket att likna Ljungs-Hälle nya förskola i Ljungskile. Vi tar stor hänsyn till bygg- och inredningsmaterial för att få en byggnad som både är hälso- och miljövänlig samt klimat- och energismart. Det är viktigt för Hemsö att använda material som är bra för både barns och vuxnas hälsa, därför är vår ambition är att certifiera förskolan enligt Svanen, säger Tobias Lagerwall, projektchef Hemsö.

Bergvärme, solceller och kuperad utemiljö

Förskolan kommer att värmas med bergvärme och ha solceller på taket. Byggnaden kommer att ha en olivgrön nyans, och de stora ytorna utomhus kommer att göras kuperade och indelade i olika delar. Där ska även buskar och träd planteras, och det kommer att finnas trappor, gångar, vindskydd och en liten scen.

Inne i förskolan kommer det att finnas både grupprum, skötrum, vattenlek, samlingsrum/hemvist, tillagningskök, ateljéer och gemensamt torg/matsal där barnen kan äta.

– Vi har hittat ett bra samarbete med Hemsö och vi har även med kommunens förskolepersonal i byggprocessen så att vi får input från de som ska använda byggnaden när den är klar. Vi tror detta blir en väldigt fin förskola, säger Birgitta Andersson, projektledare samhällsbyggnad.

Tidplanen följs

Bygget av Forshälla-Strands förskola följer tidplanen. I juni inleddes mark- och pålningsarbeten, därefter har bottenplatta och väggar till bottenvåningen kommit på plats, samt bjälklaget till plan två. Just nu monteras fönster i bottenvåningen och byggentreprenören har börjat gjuta betongväggar till andra våningen.

– Vi ligger bra till i tidplanen och tror att vi har tätt hus till vecka 10 nästa år. Just nu fortgår arbetena med de stombärande delarna i huset och fasadarbeten parallellt med grovplanering av utemiljön, säger Simon Hagman, projektchef K21.   

Pågående byggnation av en ny förskola i Ljungskile, bilden visar väggarna till nedre plan som monterats och de speciella fönster som förskolan har, i form av ett hus.
Fönster med sin speciella form monteras på första plan.