Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Nya idéer tar form när Hemsö och Konstfack samverkar
nyheter

Nya idéer tar form när Hemsö och Konstfack samverkar

Under våren har ett samverkansprojekt mellan Hemsö, Konstfack och Tengbom pågått inom ramen för kursen ”Inredningsarkitektur i offentlig miljö – Tema Lärandemiljöer”.

Kursen har utgått från projektet Kadetten där Hemsö utvecklar en ny gymnasieskola i Vasastan. Studenterna har tagit fram konceptförslag och ritningar för utformning, inredning och möblering till ljusgården i den blivande gymnasieskolan.

Efter ett inledande platsbesök genomfördes en enkät riktad mot gymnasieelever samt en workshop för att identifiera vad gymnasieelever efterfrågar i de allmänna ytorna i sin skolmiljö. Bland annat framgick att eleverna i huvudsak använder raster till att umgås med kompisar och att de efterfrågar både platser i avskildhet och öppna ytor för att umgås. De efterfrågade också platser i avskildhet och med bra ljusförhållanden för att kunna studera utanför klassrum och schemalagd undervisning.

Studenterna vid Konstfack har utifrån enkät och workshop arbetat fram förslag på koncept och möblering för entrén och den stora ljusgården i Kadetten som inrymmer receptionen, café, kommunikationsytor mellan våningsplan, bibliotek och studieplatser. Hemsö och Tengbom har varit bollplank och lämnat återkoppling på förslagen under processens gång.  

– För våra studenter är detta projekt otroligt värdefullt eftersom de får inblick i hur yrket utförs, vilka aktörer som ingår och vad studenterna förväntas ha för kunskaper i yrkeslivet, säger Lars Petterson Lektor på Konstfack. Studenterna har varit enbart positiva till uppgiften och har länge önskat verklighetsnära projekt som ger dem ökad förståelse och inblick i sina yrkesval. Samtliga studenter har verkligen tagit uppgiften på allvar och gjort sitt bästa för att lösa uppgiften, dessutom tycker jag att det kommit fram ett antal fina förslag.

Resultatet från vårens kurs har presenterats vid en slutredovisning där samtliga förslag redovisats för Hemsö, Tengbom och övriga kursare inom Konstfack.

Kontaktperson

Jennifer Jennerhed

Projektutvecklare

08-501 170 39 Skicka e-post