Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Nyhet: Kronans vård-ochomsorgsboende i Luleå–ettäldreboende rustat för framtiden
nyheter

Nyhet: Kronans vård-ochomsorgsboende i Luleå–ettäldreboende rustat för framtiden

Kronan, Luleå, vårdboende, Hemsö

För Luleå kommun går snart flytten till Hemsös nybyggda vård- och omsorgboende i Kronandalen. Boendet ersätter fyra av kommunens äldreboenden och blir med sina 144 platser Luleås största. Äldreboendet är hållbart utifrån många aspekter.

Fastigheten är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Silver och solpaneler är installerade på taket. De har en maxkapacitet på 149 kilowatt. Det motsvarar en årsproduktion på 121 MWh vilket är lika mycket som årsförbrukning för 60 små lägenheter.

Vi tog initiativet till solceller för att få ned förbrukningen av el i fastigheten. Det finns många fördelar med det då det både minskar energikostnaderna och är bättre för miljön. Vi kommer att installera 12 extra ladd stolpar i garaget så att verksamhetens elbilar kan laddas, berättar Fredrik Lundholm.

Kronans vård-och omsorgsboende blir Luleås första äldreboende medfinsktalande personal. Här bor det många inflyttade äldre från Tornedalen som har tornedalsfinska och Meänkieli som modersmål. Inför utvecklandet av boendet undersökte kommunen intresset för en finskspråkig avdelning. Det visade sig vara mycket stort, då många dementa går tillbaka till det språk som de lärde sig först i livet.

-Vi på Hemsö är väldigt glada över att ha denna avdelning hos oss, att dela ett gemensamt språk är en extra trygghet i en tillvaro som kan upplevas som förvirrande. Det är också viktigt ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Genom en nära samverkan och transparant dialog med kommunen har vi tillsammans under resans gång fyllt på med nya hållbara initiativ i fastigheten, berättar Fredrik Lundholm, förvaltare på Hemsö i region Mitt/Nord.

Kronandalen är en naturstad där grönska och aktivitetsytor präglar området.Boendet omgärdas av lekplatser och andra grönområden.

-Kommunen har verkligen varit på tårna, de skapade parkytor medanbyggnationen av boendet pågick. I juni färdigställs vår uteplats på cirka 870kvadratmeter. Det blir en fin innergård ovanpå garaget med buskar ochannan grönska, berättar Fredrik Lundholm.

Uppföljning av inomhusklimatet görs via en mängd givare och sensorer som är installerade i huset. Hemsö gör även uppföljning med hyresgästen att fastighetens utformning möter verksamhetens behov och att alla flöden fungerar som det är tänkt–allt från logistik till rörelsemönster hos dem som arbetar i huset.

Arbetet med Kronans vård-och omsorgsboende startade våren 2018 och färdigställdes vid årsskiftet 2020/2021.* Källa: SCB och Konsumenternas energimarknadsbyrå.