Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Simkunnigheten i Sverige minskar – bristen på badhus en av orsakerna
nyheter

Simkunnigheten i Sverige minskar – bristen på badhus en av orsakerna

två människor under vatten

Den 7 december publicerade Skolverket en ny rapport om simkunnigheten i Sverige. Den visar att 8 300 elever i årskurs 6 gick på sommarlov i juni i år utan att kunna simma. Bristande tillgång till tider i badhusen är en av orsakerna enligt rapporten. Kunskap i simning ingår i läroplanen, och för att lära sig simma måste det finnas badhus. Vänta inte med denna livsviktiga investering.

Idag är 75 procent av landets alla badhus äldre än 40 år och ett gigantiskt investeringsbehov närmar sig med stormsteg. Samtidigt ökar befolkningen i Sverige och därmed även behovet av fler badhus.

Redan nu har Sveriges kommuner svårt att möta skolornas behov av undervisningstider i badhusen. I Skolverkets rapport uppger mer än hälften av lärarna att det är en utmaning att få till simundervisningen. En fjärdedel av lärarna uppger att det finns stora utmaningar med tillgång till tider i simhallen, att erbjuda extra simundervisning för elever som behöver samt transport till och från simhallen.

Merparten av de befintliga badhusen i Sverige har nått sin tekniska livslängd, med funktionsfel som följd, upprepade nedstängningar och i förlängningen att de inte kan användas för sitt syfte. Investeringsbehovet för att ersätta nuvarande badhus bedöms uppgå till 40 miljarder kronor. Sedan badhusen byggdes på 60- och 70-talet har invånarna i Sverige blivit långt fler. Därför räcker inte nuvarande bassängyta. Det krävs även en kapacitetsökning i linje med befolkningsökningen, vilket innebär att närmare 20 miljarder kronor behövs investeras i ytterligare badhus.

Badhus är en kommunal angelägenhet. Skolverket ställer kunskapskrav gällande simning i läroplanen. Kommunerna behöver tillgodose skolornas behov av simundervisning och se till att simkunnighetsmålet uppfylls. Badhusen behövs för att elever ska lära sig att simma. Det är en förhållandevis billig livförsäkring som kommunerna erbjuder sina invånare.

Många kommuner hyr i dag både skolor och äldreboenden av privata fastighetsaktörer. Det finns många goda skäl till det. Brist på erfarenhet, tid och kapital är några av dem enligt Hemsös rapport om kommuners skäl att hyra samhällsfastigheter. Däremot är det inte lika vanligt när det kommer till badhus.

Ett badhus ska inte vara ett dyrt problem som är svårt att lösa. Det är det inte heller, med rätt partner. Genom att involvera en privat fastighetsaktör kan kommunerna öka takten i sin utveckling av nya samhällsfastigheter. Kompetens och kapacitet finns hos aktörer som Hemsö.

citat.png
– Det finns inget annat betygskriterium som är så tydligt som det för simkunnigheten. Kravet bygger på ett säkerhetstänk och värnande om liv, säger undervisningsråd Sabina Vesterlund i Skolverkets rapport.

Skjut inte fram badhusbesluten – ta i stället hjälp. Den finns att få.