Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Snygga skyltar som syns
nyheter

Snygga skyltar som syns

Vad är det som är sobert, enkelt, modernt samt knyter an till tidseran då byggnaderna uppfördes? Jo, Campus Polacksbackens nya skyltar. I det nya skylt och design-konceptet wayfinder finns både platsens historia och vetenskap inom flera discipliner representerade.

−Det viktigaste av allt är att skyltprogrammet är användarvänligt. Det når vi genom att identifiera fyra grundfrågeställningar: var är jag? vart ska jag? vad söker jag? och vad gäller för den här platsen, berättar Magnus Palmblad som är specialist wayfinding.

Området där Campus Polacksbacken ligger är stort och husen är många. Det är två av utmaningarna med att utforma en god wayfinding på området, berättar Magnus Palmblad som ansvarar för utformningen av skyltprogrammet tillsammans med Hemsös förvaltare Emma Ivarsson och Kjell Svensson.

Besökaren kan nå Campus Polacksbacken via flera olika infarter. Det innebär att det ska vara lika tydligt från alla håll och att man ska känna sig lika välkommen oavsett entré.  

Så hur får man besökaren att känna sig välkommen?

− Vi har knutit an till platsen och bygden. Polacksgården, en historisk plats i en aktiv nutid ligger till grund för vårt designkoncept. Områdets historia sträcker sig ända från 1500-talet till modern tid. Om själva namnet tvistar dock de lärde. Kanske slog sig polska soldater läger här under kung Sigismund, som vid tillfället var konung även i Polen, år 1666.

− Eller så var polackerna förlagda på Uppsala slott men blev utkastade och förvisade till platsen grund av sitt uppförande. Polacksbacken var sedan en mötes- och lägerplats för Upplands regemente från 1680 till 1912, då regementet fick kaserner på området. Regementet flyttade sedan till Enköping 1982. 

−Vi föreställer oss att Polacksbackens nya wayfinding ska vara lika hjälpsam för de studenter och yrkespersoner som rör sig här idag som den skulle ha varit för officerarna vid Uppsala regemente, säger Magnus Palmblad.

Att det ligger mycket tankearbete bakom en skyltning som känns självklar för en förstagångsbesökare råder det inget tvivel om. Det handlar om färglära, material, typografi, kognitiv perception, en tydlig avsändare samt kontraster mellan matt och blankt som samverkar för bästa läsvänlighet.

 Frågan infinner sig: kan det bli för många skyltar?

−Ja, svarar Magnus Palmblad utan tvekan. Less is more! Alltid. För många skyltar gör att man slutar titta. Som att man inte ser skogen för alla träden.  

För mer information, kontakta

Emma Ivarsson, förvaltare på Hemsö i Västerås

Emma Ivarsson

Förvaltare

021-450 60 22 Skicka e-post

Kjell Svensson, teknikansvarig på Hemsö i Västerås

Kjell Svensson

Teknisk förvaltare

021-450 60 21 Skicka e-post