Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör
nyheter

Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör

Nils Styf

Vi lämnar ett turbulent 2023 bakom oss. Året präglades av geopolitisk oro men även höga räntor, inflation och byggpriser. Trots marknadsläget har Hemsö ökat sina hyresintäkter och driftnetto med 18 respektive 20 procent jämfört med föregående år.

Jag är stolt över allt fantastiskt arbete som gjorts av Hemsös organisation under det gångna året. I denna utmanande tid har det blivit tydligare än någonsin att vårt värdeskapande arbete sträcker sig bortom byggnadernas fyra väggar. Det handlar om människorna som använder dem och de samhällsfunktioner de stödjer.

Människor i fokus

Skolans värld är inte bara viktig för alla barn och ungdomar; det är också en arbetsplats. Detsamma gäller våra äldreboenden, där trivsel och trygghet är lika kritiskt för personalen som för de boende och deras anhöriga. Vi tar hänsyn till de olika målgruppernas behov när vi utvecklar och förvaltar ny och befintlig social infrastruktur.

Mina kollegor på Hemsö är inte bara fastighetsexperter, de har också djup kunskap om de verksamheter som bedrivs i våra hus. De kombinerar specialistkompetens inom social infrastruktur med fokus på våra kunder och människor. Och det är så vi vill att det ska vara.

Människorna som vistas i våra byggnader utgör ryggraden i samhället. Vårt uppdrag är att stärka denna ryggrad genom att skapa rätt förutsättningar för arbete, lärande, trygghet och utveckling. Det är en viktig drivkraft för oss samt en förutsättning för att vara relevant för våra hyresgäster. Med detta perspektiv har vi under året färdigställt projekt med totalt 650 nya äldreboendeplatser och 3 010 nya skolplatser – ny hållbar social infrastruktur som fyller ett långsiktigt behov.

Med siktet inställt på 2040

Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör. Under 2023 beslutade Hemsö om klimatmålet att uppnå nettonollutsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3) till år 2040. Målet har även validerats av Science Based Targets initiative, vilket gjort Hemsö till det första fastighetsbolaget i Sverige att få denna validering.

Hållbarhet är integrerat i vårt arbetssätt och det är allas ansvar att arbeta med åtgärder för att nå vårt ambitiösa mål. Vi kan minska vår klimatpåverkan avsevärt genom ökat fokus på återbruk och ombyggnationer i stället för enbart nyproduktion. Ett bra exempel är kommunala Lundellska skolan i Campus Polacksbacken i Uppsala, där klimatpåverkan blev 85 procent lägre jämfört med att bygga en helt ny skola.

Byggnationen på fastigheten har en lång historia och är kulturminnesmärkt.

Energieffektivisering är ytterligare ett prioriterat område. I Finland genomförde Hemsö under året ett omfattande energiprojekt med Åbo stadssjukhus. Det innefattade renovering av befintligt system för förbättrad energieffektivitet och installation av bergvärme. Den årliga utsläppsminskningen beräknas till drygt 300 ton koldioxid. Projektet innebär även en årlig kostnadsbesparing på 25 procent.

Under 2024 fortsätter arbetet med att minska vår klimatpåverkan.

Gemensam målbild

Hemsö kan inte stoppa de pågående krigen. Vi kan inte heller lösa problemen med gängkriminalitet. Däremot kan vi bidra till ökad social hållbarhet genom trygga och stimulerande skolmiljöer, idrottsanläggningar och annan social infrastruktur som behövs i ett välfungerande samhälle. Vi kan också föra samman aktörer med samma målbild som vi; kommuner, föreningar, näringsliv och ideella organisationer. Förändring börjar med ett steg i rätt riktning och när vi är fler som går åt samma håll kan vi göra skillnad som märks.

Nils Styf, vd

Års- och hållbarhetsredovisning

Års- och hållbarhetsredovisning

Läs mer i vår års- och hållbarhetsredovisning. Här finns samtliga rapporter tillgängliga för nedladdning.

Finansiella rapporter
 • Om oss

  Vill du veta mer om Hemsö?

  Hemsös affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter. Vår vision är att stärka ryggraden i samhället och vi utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på människorna som vistas där.

  Om oss
 • Kontakt

  Vill du komma i kontakt med oss?

  Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till våra kontor och kontaktpersoner på Hemsö. Välkommen att höra av dig!

  Kontakta oss