Hoppa till innehåll
Hem / Press och nyheter / Nyheter / Vi vårdar kulturarvet i Tensta
nyheter

Vi vårdar kulturarvet i Tensta

Invändig design på hus

Tensta Gymnasium och Tensta Träff som uppfördes 1984 är klassade som en del av vårt gemensamma kulturarv. De berättar om det Stockholm som har varit och ska vårdas och bevaras.

Tensta Gymnasium och Tensta Träff som uppfördes 1984 är klassade som en del av vårt gemensamma kulturarv. De berättar om det Stockholm som har varit och ska vårdas och bevaras.

Bilden ovan visar vinterträdgården i Tensta gymnasium.

Stockholms stad och Stadsmuseet bedömer att ”bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden” och har därmed klassificerat dem som blå, vilket är den högsta klassificeringen. Nästan alla byggnader i gamla stan är till exempel blåklassade.

– Hemsö vill bygga med husen och självklart ta vara på alla de fina detaljer och miljöer som finns. Det är viktigt för oss i den här resan, säger projektchef David Magnusson.

Blåklassning med förstärkt skydd

blåklassning.png

För Tensta gymnasium gäller även ett så kallat förvanskningsförbud, vilket innebär att man inte får göra förändringar av egenskaper som utgör byggnaders kulturvärden. Men trots blåklassningen och förvanskningsförbud så behöver en ny skolbyggnad anpassas till dagens standard. Det arbetet pågår nu för fullt. På Stadsmuseets webbplats kan du läsa mer om klassificeringssystemet.

– Under de nästan 40 år som gått sedan husen byggdes har kraven på ljud, hissar, tillgänglighet och brandskydd förändrats en hel del. Det innebär att vi nu måste göra på andra sätt för att klara dagens krav, säger David Magnusson.

Kartbilden visar fastighetens klassificering och placering i Tensta, klicka på bilden för att komma till Stadsmuseets webbkarta.

Hur uppfyller vi kraven?

Innan vi påbörjade renoveringen anlitades Reichmann antikvarier AB för att klarlägga de kulturhistoriska projektförutsättningarna. Claes Reichmann är sakkunnig avseende kulturvärden enligt plan och bygglagen och ansvarig för projektet för att uppfylla kraven vid ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Reichmann antikvarier har gjort en noggrann förundersökning av fastigheten som då har satt ramarna för projekteringen. En konsekvensanalys har därefter gjorts på underlag av projekteringshandlingarna.

Claes Reichmann bedömer att projektet medför positiva konsekvenser för kulturvärdet och att Hemsös satsning innebär en välbehövlig och bra nystart för den unika skolbyggnaden.

Rivning pågår… 

före_efter.pngBilden till vänster visar hur det såg ut före projektstart och bilden till höger efter projektstart.

Projektörerna föreslår lösningar för att möta de nya kraven och ”sakkunnig kulturvärden” granskar och godkänner de förslagen de tagit fram.

– Vi har nu byggt ett klassrum, en korridor och en WC som testas och utvärderas innan vi går vidare med resten, berättar David Magnusson.

kontaktperson

David Magnusson, projektchef på Hemsö i Stockholm

David Magnusson

Projektchef

08-501 170 17 Skicka e-post