Myrsjö badhus

Nacka

Hemsö utvecklar Myrsjö badhus i Orminge. Nacka får en ny simhall och blir först med ett helt nytt och hållbart koncept.

Hemtag, som ägs till lika delar av Hemsö och Tagebad kommer att utveckla, äga och driva Myrsjöbadet i Nacka. Simhallen kommer förutom en huvudbassäng och multibassäng att innehålla gym med utrymme för gruppträning och studieplatser för unga. 

Badhuset ska byggas enligt ett helt nytt och hållbart koncept, Ekobad, med minskad energiförbrukning vid både byggnation och drift. Byggnaden kommer att uppföras med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för besökarna. Badhuset kommer också att generera ett väsentligt lägre CO2-avtryck, cirka 30–40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda badanläggningar.

Preliminär byggstart är 2023 och planeras att färdigställas till hösten 2025.

Fakta

Plats: Nacka
Typ av objekt: Badhus
Hyresgäst: Nacka kommun
Omfattning: 5 300 kvadratmeter
Projekttid: 2023-2025
Miljöcertifiering: Ekobad