Myrsjöbadet

Nacka

Hemsö utvecklar Myrsjö badhus i Nacka.

Hemtag, som ägs till lika delar av Hemsö och Tagebad kommer att utveckla, äga och driva Myrsjöbadet i Nacka. Förutom simhall kommer badhuset att innehålla gym med plats för gruppträning samt studieplatser för unga.

Badhuset ska byggas enligt ett helt nytt och hållbart koncept, Ekobad, med minskad energiförbrukning vid både byggnation och drift. Byggnaden kommer att uppföras med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för besökarna. Badhuset kommer också att generera ett väsentligt lägre CO2-avtryck, cirka 30–40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda badanläggningar.

Preliminär byggstart är 2023.

Fakta

Plats: Nacka
Typ av objekt: Badhus
Hyresgäst: Nacka kommun
Omfattning: 5 300 kvadratmeter
Projekttid: 2023-2025
Miljöcertifiering: Ekobad