Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Campus Vasastan

Campus Vasastan

Från korvfabrik till modern gymnasieskola

Hemsös fastighet Kadetten på Karlbergsvägen 77 i Stockholm har konverterats till ett modernt gymnasiecampus – Campus Vasastan. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med AcadeMedia för hela fastigheten.

Fastigheten är en före detta korvfabrik som tidigare använts till bland annat kontor. Den har nu omvandlats till en modern skolbyggnad. I mitten av byggnaden har vi skapat en ljusgård som är en naturlig samlingspunkt och skolans hjärta. Det finns även en innergård med ett orangeri. En ny välkomnande huvudentré och nya grönytor på framsidan har också skapats.

Stort fokus på hållbarhet

Projektet har haft ett stort hållbarhetsfokus med återbruk, återvinning och högt ställda energimål. Fastighetens uthyrningsbara yta uppgår i dagsläget till cirka 11 400 kvadratmeter.

Efter ett konstruktivt och kvalitativt samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor och Tengbom arkitekter vann en ny detaljplan laga kraft, vilken stödjer skoländamål långsiktigt.

Den totala ytan i fastigheten fördelas på sju våningar ovan mark, samt souterräng- och källarplan. Även matsal och salar för idrott inryms i de nedre planen. Byggnationen startade under första halvåret 2021 och skolan tog emot sina första elever till höstterminen 2022.

Muralmålning som uppfördes på fasaden i juni 2022.

När projektet färdigställdes ville vi även liva upp fasaden. Genom vårt deltagande i festivalen Wall Street Stockholm tog vi i samarbete med hyresgästen AcadeMedia beslut om en muralmålning.

Målningen påbörjades i juni 2022 och var klar på bara några dagar. Pilar Tolosa och Julían Facundo Razquin från Argentina – som signerar sin konst Ciplope – har målat väggen.

I filmen berättar Åsa Nordell Holmstrand, chef projektutveckling Öst, Hemsö, och konstnärerna mer om valet av motiv och vad konstverket tillför till platsen.

Fakta om projektet

Plats:

Stockholm


Typ av objekt:

Gymnasium


Hyresgäst:

AcadeMedia


Omfattning:

11 400 kvm


Entreprenör:

Novogruppen


Projekttid:

2021-2022

Kontakt

Åsa Nikitidis, projektchef på Hemsö i Stockholm

Åsa Nikitidis

Projektchef

08-501 170 29 Skicka e-post

Åsa Nordell Holmstrand

Projektutvecklingschef Öst

08 -501 170 74 Skicka e-post

Johan Einarsson, projektutvecklare på Hemsö i Stockholm

Johan Einarsson

Projektutvecklare

08-501 172 53 Skicka e-post