Borstahusen idrottshall

Landskrona

Hemsö har utvecklat en ny grundskola samt idrottshall i expansiva Borstahusen utanför Landskrona. Idrottshallen hyrs av Landskrona stad på ett 20-årigt avtal.

Intill skolfastigheten, Internationella Engelska skolan, har Hemsö byggt en fullskalig idrottshall med läktare för 300 personer som hyrs av Landskrona stad. Idrottshallen har goda förutsättningar för innebandy och vollyboll och den intilliggande idrottsplatsen erbjuder också en mängd fritidsaktiviteter.

Idrottshallen omfattar 2 600 kvadratmeter och stod klar 2017 samtidigt som skolan.