Idrottsanläggning i Sankt Larsparken

Lund

Hemsö har påbörjat ett pilotkoncept och utvecklar en fullskalig idrottshall med tillhörande gym i Lund.  Ett 10-årigt hyresavtal har tecknats med Nordic Wellness.

IIdrottsanläggningen blir belägen Sankt Larsparken på Hemsös fastighet Klostergården 2:9, som idag är fylld med utbildnings- och vårdverksamheter. Anläggningen får en uthyrningsbar yta på 4 600 kvadratmeter och idrottshallen kompletteras med verksamhetslokaler, padelhallar och gym.

Det är ett nytt koncept som vi genomför då det blir en privat aktör som driver både idrottshall och egen verksamhet som padel och gym. Tanken är att idrottshallen ska användas av skolorna på dagtid och utnyttjas av föreningar, företag och privatpersoner på kvällstid. Det blir en ekonomiskt hållbar lösning som dessutom bidrar till ett tryggt och levande område på kvällar och helger

Idrottshallen i Lund planeras i tre plan plus 1 900 kvadratmeter parkeringsyta på bottenplan. De publika verksamheterna öppnar upp byggnaden och bidrar till en välkomnande entré till Sankt Larsområdet.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Byggstart sker under fjärde kvartalet 2021 och beräknas klart årsskiftet 2022/2023.

Fakta

Plats: Lund
Typ av objekt: Fullskalig idrottshall
Hyresgäst Nordic Wellness
Omfattning: 4 600 kvm
Projekttid: 2021 - 2022/23
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, Guld för energianvändning