Idrottsanläggning i Staffanstorp

Staffanstorp

Hemsö har påbörjat ett pilotkoncept och utvecklar en fullskalig idrottshall med tillhörande gym i  Staffanstorp. Ett 10-årigt hyresavtal har tecknats med Nordic Wellness.

I området Vikhem i Staffanstorp utvecklas en idrottsanläggning med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4 300 kvadratmeter. Anläggningen blir ett komplement till Hemsös pågående byggnationer av grundskola för Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan. Idrottshallen blir fullskalig och hyrs primärt ut till Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan som har behov av en idrottshall, men även till föreningar under kvällar och helger.

Det är ett nytt koncept som vi genomför då det blir en privat aktör som driver både idrottshall och egen verksamhet som padel och gym. Tanken är att idrottshallen ska användas av skolorna på dagtid och utnyttjas av föreningar, företag och privatpersoner på kvällstid. Det blir en ekonomiskt hållbar lösning som dessutom bidrar till ett tryggt och levande område på kvällar och helger.

Anläggningen i Staffanstorp planeras i två plan med gym och idrottshall på plan ett och padelbanor på plan två.

Byggstart  sker under tredje kvartalet 2021 och de beräknas vara klara till höstterminen 2022.

Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Fakta

Plats: Staffanstorp
Typ av objekt: Fullskalig idrottshall
Hyresgäst Nordic Wellness
Omfattning: 4 300 kvm
Projekttid: 2021 - 2022
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver, Guld för energianvändning