Pilehallen

Trelleborg

Hemsö utvecklar en idrottsanläggning i anslutning till Köpingeskolan i Trelleborg.  Skolan och idrottshallen etableras i ett nytt utvecklingsområde i östra delen av Trelleborg.

Pilehallen är belägen mellan två större grundskolor, Köpingeskolan som också byggs av Hemsö, och Pilevallsskolan som är kommunens egen. Kommunen kommer även att hyra den nya idrottsanläggningen. 

Pilehallen rymmer två fullstora idrottshallar och en fritidsgård, här kommer det att vara liv och rörelse stora delar av veckan och dygnet. Den ena hallen har fokus på friidrott med bland annat en 60 m-bana, hoppgrop, kastburar och golvet tillåter att man använder spikskor. Här går det att träna friidrott även på vintern.

Pilehallen blir cirka 4100 kvadratmeter stor och i augusti 2022 flyttar hyresgästen Trelleborgs kommun in.