Pilehallen

Trelleborg

Hemsö har utvecklat en idrottsanläggning i anslutning till Köpingeskolan i Trelleborg.  Skolan och idrottshallen ligger i ett nytt utvecklingsområde i den östra delen av Trelleborg.

Pilehallen är belägen mellan två större grundskolor, Köpingeskolan som också utvecklats av Hemsö, och Pilevallsskolan som är kommunens egen skola. Trelleborgs kommun kommer även att hyra den nya idrottsanläggningen. 

Pilehallen rymmer två fullstora idrottshallar och en fritidsgård, här är det liv och rörelse stora delar av veckan och dygnet. Den ena hallen har fokus på friidrott med bland annat en 60 metersbana, hoppgrop, kastburar och golvet tillåter att man använder spikskor. Här går det att träna friidrott även på vintern.

Pilehallen är 4 100 kvadratmeter stor och slog upp portarna i augusti 2022.