Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Joensuu Konservatoriet

Joensuu Konservatoriet

En ny skola för musiker

Hemsö har utvecklat en ny skola för musikundervisning, Joensuu Konservatoriet i Finland. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Joensuu stad.

Det nya konservatoriet är Hemsös första etablering i Joensuu och har byggts på Östra Finlands universitetscampus. Konservatoriet är en del av Joensuu stads verksamhet, där bland annat praktisk musikutbildning ingår. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 3 700 kvadratmeter.

Konservatoriet inrymmer en musiksal med 250 platser och en repetitionssal för 100 musiker. Förutom salarna finns även undervisningslokaler i byggnaden.

Byggnationen startade under andra kvartalet 2020 och färdigställdes under tredje kvartalet 2021. Byggnaden är uppförd med hög teknisk standard och har miljöcertifierats enligt BREEAM Very Good.

En av undervisningssalarna i Joensuu Konservatoriet.

Fakta om projektet

Plats:

Joensuu i Finland


Typ av objekt:

Musikskola


Entreprenör:


Hyresgäst:

Joensuu stad


Omfattning:

3 700 kvm


Projekttid:

2020-2021


Miljöcertifiering:

BREEAM Very Good