Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Johannas trädgård

Johannas trädgård

Hemsö utvecklar ett nytt äldreboende i Täby. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Täby kommun.

Det nya äldreboendet utvecklades på den befintliga fastigheten Byle gård i Täby kyrkby. Boendet har 86 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Sedan tidigare finns en befintlig byggnad på fastigheten, ett hem för vård i livets slutskede. För att tillvarata fastighetens nuvarande kvaliteter bevarades också en sedan länge anlagd äppellund. Här kan de äldre vistas ute i en naturlig och rofylld miljö.

Äldreboendet är utformat som en stjärnformad byggnad med tre flyglar med ett gemensamt trapphus i mitten. I suterrängvåning mot Bylegårdsvägen och parkering inryms personalutrymmen och logistik. På de tre överliggande boendeplanen inryms totalt nio avdelningar för demensvård alternativt somatisk vård.

Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. Som ett tillskott till en hållbar energistrategi finns även solceller på byggnadens tak. 

Byggnationen startade 2020 och färdigställdes under hösten 2022.

Fakta om projektet

Plats:

Byle Gård, Täby


Typ av objekt:

Äldreboende


Entreprenör:

MVB


Hyresgäst:

Täby kommun


Omfattning:

86 lägenheter


Projekttid:

2020-2022


Miljöcertifiering:

Miljöbyggnad Silver