Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Ljungs-Hälle förskola

Ljungs-Hälle förskola

En förskola nära naturen

I Ljungskile har vi utvecklat en ny förskola som ersätter den tidigare förskolan vid Ljungskileskolan.

Uddevalla kommun och Hemsö har i samverkan tagit fram utformningen av förskolan som byggts i två plan med åtta avdelningar för totalt 160 barn. Den nya förskolan ersätter den tidigare förskolan vid Ljungskileskolan. Genom att flytta förskoleverksamheten till den nya förskolan tillgängliggörs mark för att bygga nya och utökade skollokaler för Ljungskileskolan.

Ljungs-Hälle förskola ligger på en naturtomt med fina naturvärden som bevaras på förskolans gård. Ambitionen är att förskolan ska certifieras med miljömärkningen Svanen. På taket placeras solceller för att hållbart försörja fastigheten med el.

Hållbarhet i fokus

Hållbarhet, långsiktighet och flexibilitet har varit vägledande vid utformningen av den nya förskolan. Avdelningarna är flexibelt utformade för att kunna utnyttja lokalerna både för små och stora barn, beroende på hur barnkullarnas storlek förändras över tid.

Ljungs-Hälle förskola är ett av tre förskoleprojekt inom ramen för Hemsös samverkansavtal som tecknades under våren 2021. Byggnationen startade i januari 2022 och färdigställdes till sommaren 2023.

En del av Vildingarnas land, där det finns högstubbar och lekredskap för de lite äldre barnen, skogen ligger alldeles intill.

Fakta om projektet

Plats:

Ljungskile, Uddevalla


Typ av objekt:

Förskola


Entreprenör:

Peab


Hyresgäst:

Uddevalla kommun


Omfattning:

1 500 kvm, 160 barn


Projekttid:

2022-2023

Kontaktperson

Tobias Lagerwall

Projektchef

031-730 54 17 Skicka e-post