Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Myrsjöbadet

Myrsjöbadet

Hemsö utvecklar Myrsjö badhus i Nacka

Hemtag, som ägs till lika delar av Hemsö och Tagebad kommer att utveckla, äga och driva Myrsjöbadet i Nacka. Förutom simhall kommer badhuset att innehålla gym med plats för gruppträning samt studieplatser för unga.

Nytt hållbart koncept

Badhuset ska byggas enligt ett helt nytt och hållbart koncept, Ekobad, med minskad energiförbrukning vid både byggnation och drift. Byggnaden kommer att uppföras med mindre användning av betong till förmån för trä, och med ett bättre inomhusklimat för besökarna.

Badhuset kommer också att generera ett väsentligt lägre CO2-avtryck, cirka 30–40 procent mindre jämfört med traditionellt byggda badanläggningar.

Försenad byggstart
En rödlistad Mindre hackspett har sin häckningsplats där Myrsjös nya badhus ska byggas. Häckningsplatser för rödlistade arter faller under artskyddet, vilket i det här fallet innebär att omfattande åtgärder måste sättas in för att populationen ska tryggas. Artskyddsfrågan medför att tidplanen för bygget av Myrsjö badhus påverkas, men vi vet ännu inte hur mycket. Åtgärder ska genomföras och följas upp. Förhoppningen är att en ny boplats ska kunna tillskapas och bli attraktiv för mindre hackspettar.

I den ursprungliga tidplanen var byggstart planerad till 2023.

– Jag är glad och stolt över det resultat som har kommit av upphandlingen som kommer att resultera i en unik bad- och friskvårdsanläggning i Myrsjö. Hållbart upplägg, hög kvalitet i verksamheten och stora mervärden kommer att göra simhallen till en attraktiv mötesplats för Nackabor utan att kommunen står för byggkostnader eller risktagande vid driften av anläggningen. Det här är något som kommer alla till gagn!

Mats Gerdau, Kommunstyrelsens ordförande (M)

Fakta om projektet

Plats:

Myrsjö, Nacka


Typ av objekt:

Badhus


Entreprenör:


Hyresgäst:

Nacka kommun


Omfattning:

5 300 kvadratmeter


Projekttid:

Åsa Linder, projektutvecklare på Hemsö i Stockholm

Åsa Linder

Projektutvecklare

08-501 171 23 Skicka e-post

Åsa Thoft

Åsa Thoft

Kommunikationschef

08-501 170 57 Skicka e-post