Hoppa till innehåll
Hem / Projekt / Nationellt centrum för idrott och folkhälsa

Nationellt centrum för idrott och folkhälsa

Hemsö vill utveckla ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa (NCIF) i Lund. Centrumet ska innehålla både inomhus- och utomhusytor för rörelse och erbjuda fysisk träning, utbildning och forskning.

Källby och sydvästra Lund är ett spännande utvecklingsområde! På lång sikt kommer här finnas mer av både arbetsplatser, rekreation, idrott och bostäder.

Här vill Hemsö utveckla NCIF som ett campus med olika enheter i gröna rum på platsen som knyter an till Källbybadet, Höjeådalen. Centrumet ska innehålla både inom- och utomhusytor för fysisk aktivitet, utbildning och forskning. Samverkan mellan idrott och akademi/forskning som lämpar sig väl inom NCIF.

Under våren 2022 fick Hemsö positivt planbesked från byggnadsnämnden i Lund och i maj togs beslut i kommunstyrelsen om en markreservation, vilket innebär att Hemsö under några år har förtur till att vara med och planera området och senare köpa den del av marken som blir aktuell för att bygga NCIF.

Syfte

  • Möta samhällets utmaningar i form av ohälsa och stigande kostnader.
  • Möta idrottens utmaningar i form av ökad konkurrens om människans fritid och engagemang för föreningsidrott.

Mål

  • Etablera en fysisk mötesplats och innovationscenter.
  • Skapa en virtuell miljö som erbjuder delaktighet i utveckling regionalt, nationellt och internationellt.

Verksamhetsinriktning

Skapa en testbädd för fysisk aktivitet och hälsa genom att knyta samman forskare, företag och föreningar med förståelse för dagens och framtidens utmaningar.

Starta och utveckla konkreta delprojekt som kan utgöra basen i erbjudanden till olika målgrupper.

Utveckla tjänster för offentlig verksamhet, företag och föreningsliv.

Vision

NCIF ska vara en ledande aktör för att fler ska prioritera fysisk aktivitet och därmed stärka samhällets förebyggande hälsoarbete.

NCIF ska vara en ledande aktör för bättre idrott genom att erbjuda kunskap och bättre träning och bidra till att stärka idrottsföreningarnas verksamhet.

Strategi 2025

Inom idrottsrörelsen pågår ett omfattande förändringsarbete under namnet Strategi 2025. Förändringsarbetet ska framför allt leda till att fler ska vilja och kunna idrotta i förening – hela livet.

Så kan NCIF bidra – från triangel till rektangel

Den förändring idrottsrörelsen vill uppnå med Strategi 2025 kan sammanfattas med ”från triangel till rektangel”. Med ambitionen att vara en rörelse för livslångt idrottande behöver det traditionella synsättet förändras, där idrottsrörelsen kan illustreras som en pyramid med en bred bas som utgörs av barn- och ungdomsidrott och en spetsig topp i form av elitidrott.

Förändringen innebär att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. I den förändrade idrottsrörelsen finns en koppling mellan bredd- och elitidrott men verksamheten kompletteras med en utvecklad verksamhet för människor under hela livet. Den nya idrottsrörelsen kan därför illustreras som en rektangel.

Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Från spets till bredd och inkludering av fler grupper

Ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa innebär en satsning på fysisk aktivitet för alla, vuxna, föreningar, barn och ungdomar i skolan och på fritiden.

Att centrumet skall möjliggöra för idrottsaktiviteter i en bredare betydelse i syfte att också nå de som idag i mycket liten utsträckning bedriver regelbunden fysisk aktivitet ses som en viktig uppgift.

Att centrumet ska hjälpa till att tillsammans med föreningslivet, näringslivet & offentliga förvaltningar hitta fysiska aktivitetsformer för att få en bättre folkhälsa.

Centrumets utformning och mått kommer inte bygga på traditionella internationella tävlingsmått utan fokus är rörelse och fysisk rörelse i framtiden.

Faktaruta:

Plats:

Lund


Typ av objekt:

Nationellt centrum för idrott och folkhälsa

Kontakt

Robert Cardell, projektutvecklare i Malmö

Robert Cardell

Projektutvecklare

040-636 48 26 Skicka e-post