Äldreboende i Boden

Boden

Hemsö har förvärvat mark av Bodens kommun där vi uppför ett äldreboende. Boendet får en uthyrningsbar yta på 10 700 kvadratmeter med 126 lägenheter. Ett 15-årigt avtal hyresavtal har tecknats med Norlandia som ska bedriva verksamheten.

Det nya boendet ska dels ersätta ett befintligt uttjänt boende, dels skapa nya platser då det finns ett ökat behov av äldreboenden i kommunen. Äldreboendet kommer att ha 14 avdelningar med 9 platser på varje avdelning.

Den aktuella fastigheten är belägen i centrala Boden på gångavstånd från gågatan och gallerian.

Nybyggnationen påbörjades i december 2017 och kommer att stå klart i november 2019. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Fakta

Plats: Boden
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med PEAB
Hyresgäst: Norlandia
Omfattning: 10 700 kvm, 126 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2017 - 2019