Äldreboende i Boden

Boden

Björknäsgårdens äldreboende i Boden har en uthyrningsbar yta på 10 700 kvadratmeter med 126 lägenheter. Ett 15-årigt avtal hyresavtal har tecknats med Norlandia som ska bedriva verksamheten på uppdrag av Bodens kommun.

Det nya boendet både ersätter ett befintligt uttjänt boende och skapar nya platser då det finns ett ökat behov av äldreboenden i kommunen. Äldreboendet har 14 avdelningar med nio platser på varje avdelning.

Fastigheten är belägen i centrala Boden på gångavstånd från centrum. Den är också omgärdad av vacker natur.

Nybyggnationen påbörjades i december 2017 och stod klar i november 2019. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver. På taket finns en solcellsanläggning.

Läs mer om Björknäsgården i Hemsös broschyr, som du hittar här.

imagedwypr.png

Fakta

Plats: Boden
Typ av objekt: Äldreboende
Upphandlingsform/entreprenör: Totalentreprenad med PEAB
Hyresgäst: Norlandia
Omfattning: 10 700 kvm, 126 platser
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad silver
Projekttid: 2017 - 2019