Äldreboende i Bredäng

Stockholm

Hemsö utvecklar ett äldreboende, ett korttidsboende och ett LSS-boende i Bredäng, i södra Stockholm. För äldreboendet har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Attendo.

Äldreboendet omfattar 4 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta och planeras för 62 boende.

LSS-boendet och korttidsboendet omfattar 1 650 kvm uthyrningsbar yta och planeras för 6 respektive 14 lägenheter. 

Attendo är hyresgäst för äldreboendet med en kontraktslängd på 15 år. För uthyrningen av LSS-boendet och korttidsboendet sker löpande dialoger med flera parter.

Hemsö har som ambition att certifiera enligt Miljöbyggnad Silver och strävar mot minimalt Co2 utsläpp med investeringar i klimatsmarta lösningar och byggnation helt i trä. 

Byggstart under det första kvartalet 2023. Färdigställande till våren 2025.

 

Fakta

Plats: Bredäng, Stockholm
Typ av objekt: Äldreboende, korttidsboende, LSS-boende
Hyresgäst: Attendo för äldreboendet
Omfattning: 5 850 kvm, 82 platser
Projekttid: 2023 - 2025
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver