Äldreboende i Bredäng

Stockholm

Hemsö utvecklar ett äldreboende, ett korttidsboende och ett LSS-boende i Bredäng, i södra Stockholm. För äldreboende har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Attendo.

Äldreboendet omfattar 4 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta och planeras för 62 boende. Hemsö har som mål att certifiera äldreboendebyggnaden enligt NollCO2, vilket innebär att det blir Hemsös andra klimatneutrala äldreboende.

LSS-boendet och korttidsboendet omfattar 1 650 kvm uthyrningsbar yta och planeras för 6 respektive 14 lägenheter. Hemsö har som ambition att även certifiera LSS-boendet och korttidsboendet enligt NollCO2, vilket skulle innebära att det sannolikt blir det första i sin klass som certifieras inom ramen för NollCO2 i Sverige.

Attendo är hyresgäst för äldreboendet med en kontraktslängd på 15 år. För uthyrningen av LSS-boendet och korttidsboendet sker löpande dialoger med flera parter.

Byggstart sker under det första kvartalet 2023. Färdigställande sker det tredje kvartalet 2024.

 

Fakta

Plats: Bredäng, Stockholm
Typ av objekt: Äldreboende, korttidsboende, LSS-boende
Hyresgäst: Attendo för äldreboendet
Omfattning: 5 850 kvm, 82 platser
Projekttid: 2023 - 2024
Miljöcertifiering: NollCO2-certifiering